Genmanipulerade barn födda i USA

Forskare kritiserar ny metod mot barnlöshet

NYHETER

De har två mammor och en pappa och någon har mixtrat med deras gener.

För första gången har friska barn med manipulerad arvsmassa fötts i USA.

– Det är en svår fråga. Själv är jag inte mogen att utföra den typen av försök i dag men med ökad kunskap vet jag inte hur jag skulle ställa mig, säger Charles Hanson, docent i reproduktionsgenetik till Aftonbladets nätupplaga.

Forskare bekräftar i den medicinska tidskriften Human reproduction att de första genmanipulerade barnen fött i USA. Omkring 30 barn har fötts på det viset varav 15 som ett direkt resultat av ett behandlingsprogram för barnlösa kvinnor.

"Oetisk teknik"

Tekniken har kritiserats som starkt oetisk av vissa forskare i och med att barnen har en gensammansättning som inte enbart ärvts genom föräldrarna. Gener har tillsatts från en frisk donator i syfte att överbrygga moderns fruktsamhetsproblem.

Barnens arvsmassa har ändrats. Att förändra arvsmassan bara för att vi har kunskapen är något som de flesta forskare betraktar som mycket oetiskt, skriver BBC.

- Jag tycker att det är att gä lite väl långt Bara för att tekniken finns är det inte säkert att vi ska använda den, säger Christina Berg, överläkare vid kvinnokliniken på Sahlgrenska sjukhuset.

Charles Hanson, docent i reproduktionsgenetik på samma klinik menar att det ännu inte är etiskt färdigdiskuterat om man ska använda den här metoden i Sverige.

Diskussionerna, som är många inom forskarvärlden i dag, gäller dels det kliniska - om tekniken är bra eller dålig för barnen - dels etiskt, om tekniken kan godtas av samhället.

- Om man ska göra det måste det finnas en väl grundad nyttoaspekt, säger Charles Hanson.

Olagligt i många länder

Det är dessutom en olaglig behandlingsform i många länder, bland annat i Sverige, och den amerikanska staten hjälper inte till att finansiera experiment som avsiktligt eller oavsiktligt förändrar den ärvda arvsmassan.

I Sverige är tekniken förbjuden.

- Det är klart att så länge tekniken finns och inga lagar sätter begränsningar så finns det alltid en risk för sådant här. Tack vare lagbegränsningen är det långt kvar innan något liknande godtas i Sverige, säger Christina Berg.

Barnen i USA föddes med hjälp av en teknik som kallas ”ooplasmic transfer” . Den innebär att man tar en del av donatorns cell och injicerar det i en kvinnas äggcell, för att hjälpa barnlösa kvinnor bli gravida.

Orsak till barnlöshet

Forskarna vid institutet för medicinsk fortplantning och forskning i St Barnabas i New Jersey, USA tror att problemet med barnlöshet i många fall beror på att kvinnorna har problem med sina mitokondrier, en typ av vävnad som innehåller gener som flyter omkring i äggcellen och omger cellkärnan. Det kan finnas upp till 100 000 gener i cytoplasman.

Vävnaden är absolut nödvändig för att äggcellerna ska kunna producera energi men forskare tror också att den har andra, mer okända funktioner.

Mitokondriskt DNA förs vidare från generation till generation, via modern.

De amerikanska forskarna ville med sitt experiment komplettera skadade mitokondrier med friska från en donator.

- Man har genomfört en transplantation genom att föra över mitokondrier från en yngre kvinna till en äldre, säger Charles Hanson.

Arvsmassa från två kvinnor

Barnens arvsmassa innehåller förutom kvinnliga gener från två kvinnor också gener från den biologiske fadern. Den medicinska tidskriften Human reproduction hävdar att det här är första gången som arvsmassan förändrats med ett gott resultat, det vill säga fullt friska barn.

En del brittiska läkare har riktat omfattande kritik mot forskningen.

En av pionjärerna inom fertilitetsbehandling Lord Winston på Hammersmith Sjukhuset i London, tycker inte alls om utvecklingen inom genteknik.

- När det gäller behandling för barnlösa finns det inga som helst bevis för att den här behandlingen är betydelsefull, säger han till BBC.

- Jag är mycket förvånad att forskningen fått gå så här långt, det skulle definitivt inte tillåtas i Storbritannien.

Han tillade också att även om den genetiska mängden i experimentet var liten var det principiellt fel att utföra det.

Även amerikanska forskare har riktat kritik mot behandlingen.

- Det borde bekymra de inblandade att de visar på möjligheten att använda genmanipulation för att skapa framtida barn, sa han till BBC.

Charles Hanson tycker att det är bra att debatten förs såväl på ett etiskt som ett tekniskt plan:

– Det kommer vi att behöva göra ändå så småningom, säger han.

Annika Sohlander