Personalkris på intensiven

Sjukhusen i Stockholm tvingas neka patienter vård

Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM
ständigt underbemannade På intensivvårdsavdelningen på Huddinge sjukhus borde det arbeta 21 nattsköterskor - men det finns bara 7. Sjuksköterskan Britt-Marie Nilsson och överläkaren Leif Tokics har tvingats vänja sig vid den ständiga underbemanningen. Britt-Marie jobbar, som alla på avdelningen, 20-30 timmar övertid i månaden.
NYHETER

Bli inte sjuk i Stockholm.

Sjukvården i huvudstan saknar 270 läkare, 989 sjuksköterskor och 100 undersköterskor och skötare.

Aftonbladet granskar personalkrisen inom vården i en artikelserie.

Aldrig nånsin har den varit värre.

Intensivvårdsavdelningen i Huddinge saknar 14 nattsjuksköterskor och 2 läkare.

Varje dag tvingas de skicka bort folk som behöver vård.

- Om en vecka kommer de igen och är ännu sjukare, säger sjuksköterskan Britt-Marie Nilsson.

- Vi ser inte någon omedelbar lösning, men att säga att den inte går att lösa vore ju att ge upp.

- Sjukvården är dess personal. Vi måste hitta lösningar. Det är vårt jobb. Vi gör allt vi kan för att rekrytera.

Intensiven på Huddinge sjukhus är en av de avdelningar i Stockholm som saknar mest personal. På nattskiftet jobbar 7 sjuksköterskor. De borde vara 21.

- Det är självklart att det går ut över kvalitén, säger Britt-Marie Nilsson som jobbat som IVA-sköterska i 13 år.

Vårdplatserna har blivit färre

Personalbristen har gjort att vårdplatserna minskats från 16 till 8. Ändå ligger ofta ett tiotal patienter på avdelningen. De placeras på improviserade platser på postoperationssalen.

- En patient kommer in klockan tio och läggs på sal sju. Klockan elva flyttas han till postoperation, för att en timme senare flyttas över till sal tre. Det är inte god vård, säger Britt-Marie.

- Sedan kan de få ligga i sex sju dagar utan att få duscha. Det är ovärdigt.

Problemet på Huddingeintensiven blir värre av att lokalerna är avsedda för en annan verksamhet. Nu trängs tre allvarligt sjuka patienter i en sal. Endast ett skynke skiljer dem åt. Till varje patient är fyra fem maskiner kopplade.

- Mycket tid går till att flänga fram och tillbaka till förrådet för att hämta apparater, säger Britt-Marie.

Varje dag nekas patienter vård. I bästa fall kan de få plats på ett annat sjukhus, men när det är fullt finns inget att göra.

Är det kris flyttas de redan intagna över till vanliga vårdavdelningar.

- Det handlar hela tiden om att prioritera mellan de allra sjukaste, säger överläkare Leif Tokics.

Vårdpersonalen ägnar timmar åt att hitta sköterskor som kan täcka hålen i schemat. Britt-Marie jobbar, som alla på avdelningen, övertid. 20-30 timmar i månaden.

- Det har blivit värre och värre de sista två åren. Förr kände jag nästan varje dag att jag hade gjort ett bra jobb när jag gick hem. Nu är det bara någon enstaka gång, säger Britt-Marie.

"Det känns dåligt varje dag"

Klinikchefen Anders Bengtsson jobbar för att förändra läget.

- Det känns dåligt varje dag, säger han. Både patienter och personal mår dåligt av läget.

Ett radikalt förändringsarbete har satts i gång för att reda ut situationen. Han hoppas på det.

- Jag måste tro att vi kan lösa problemen, men som det är nu bränner vi ljuset i båda ändar.

Stig Nyman, ansvarigt landstingsråd (kd):

Ingrid Frisk, ordförande i Vårdförbundet i Stockholm:

- Personalen måste ges möjlighet att påverka sin egen situation. Inte som i dag: drivas tills den inte vill arbeta kvar.

- När konflikten mellan vad jag kan göra och vad jag får möjlighet att göra blir för stor lämnar man till slut.

- Landstinget tycker om att tala om sig självt som en kunskapsorganisation. Ändå behandlar man personal som slit och släng-produkter.

- Det är ett stort systemskifte som krävs.

Ingrids åtgärdspaket

Så många saknas på sjukhusen i Stockholm

Hur ska krisen lösas?

Stig Nyman, ansvarigt landstingsråd (kd)

Aftonbladet måndag 7 maj:

Åsa Kristoffersson