Vårdkrisen - en tickande bomb

Landstinget måste anställa 5 600 om året fram till 2005

1 av 2 | Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM
Ständig övertid Huddinge sjukhus är ständigt kort om folk. Där är det inte ovanligt att personalen tvingas jobba 20-30 timmar övertid i månaden.
NYHETER

Stockholms vårdapparat går redan för halv maskin.

I går berättade Aftonbladet om de 300 läkare, 989 sjuksköterskor och 100 undersköterskor som behövs omedelbart.

Inom några år blir det etter värre.

- Krisen inom äldrevården är stor redan nu och kommer att öka drastiskt, säger Sten Holm, utredare på Hälso- och sjukvårdsnämndens stab.

Landstingets egna beräkningar visar:

Landstinget behöver nyanställa 5 600 personer varje år fram till 2005. Av dem är 2 000 sjuksköterskor. Dessutom behövs 2 000 vikarier om året.

Antalet personer över 80 år, som är mest vårdkrävande, ökar med 13 000 fram till 2005. Samtidigt minskar antalet yngre personer mellan 20 och 29 år som kan välja vårdyrket med 11 000 personer.

Alltfler sjukskrivningar

Vårdpersonalen sjukskrivs i högre utsträckning än tidigare, vilket leder till ännu högre press på dem som finns kvar. Det leder i sin tur till fler sjukskrivningar och större personalomsättning.

Medelåldern bland sjuksköterskor är i dag 44 år. 2005 och åren därefter kommer stora pensionsavgångar, framför allt sjuksköterskor.

Dessutom räknade Kommunförbundet ut förra året att kommunerna i länet behöver anställa nästan 11 000 sjuk- och undersköterskor fram till 2009. Till det kommer 20 000 vårdbiträden.

Rekryterar utomlands

- För att täcka behoven skulle grundutbildningen för sjuksköterskor behöva öka med 40 procent, säger Sten Holm.

Platserna på läkarutbildningarna har blivit fler, men de söker sig i hög grad bort från stan. 200 läkare med utländsk examen håller på att få kompletterande utbildningar för att arbeta i Sverige. Landstinget försöker också rekrytera från Tyskland och Italien.

Ingrid Frisk är ordförande på Vårdförbundet i Stockholm.

- Krisen vi har nu är inget mot vad som kommer, säger hon.

Trots att hon själv bara är 47 år gammal och frisk är hon rädd för att behöva vård.

- Ja, faktiskt. Kanske kommer ingen att ha tid att prata med mig när jag blir gammal.

Aftonbladet söndag 6 maj:

Åsa Kristoffersson