Hårstrå kan fria livstidsdömd

Kom inte från hemvårdare som dömts för mord på pensionär

NYHETER

Joy Rahman, hemvårdaren som dömdes för mord på en pensionär 1994, kan få resning i Högsta Domstolen.

I dag kom en ny mitokondrie-DNA-undersökning.

– Jag tror absolut på en resning. Nu kan vi visa upp sådant som inte var känt vid rättegången, säger hans advokat Peter Althin till Aftonbladets nätupplaga.

Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM
Hemvårdaren Joy Rahman är dömdes 1994 på indicier till livstids fängelse för mordet på en pensionär.

Joy Rahman har förnekat mordet ända sedan han dömdes på indicier 1994. Många, bland andra prästerna på Kumla-fängelset, är övertygade om hans oskuld och har stött hans resningsansökan.

- Min klient tar detta mycket positivt men han tycker att utredningen tar för lång tid och det förstår jag, säger Peter Althin.

Rahman har begärt att riksåklagaren (RÅ) ska ställa sig bakom hans resningsansökan. Det skulle avsevärt förbättra hans chanser. Resning beviljas mycket sällan.

Ökat hopp om resning

Nu kan hans chanser öka.

– Analysen som gjorts i Uppsala visar att inget av de två hårstråna som hittades på kvinnans kläder kommer från Joy Rahman, säger Lennart Guné, chefsåklagare och handläggare av ärendet åt RÅ till .

- När det gäller undersökningen av hårstråna gäller det att fundera på vilket bevisvärde det har att det inte var Joy Rahmans hårstrån som hittades på kvinnan, säger Lennart Guné.

Han tog del av undersökningen på måndagen.

– För dagen är jag inte beredd att redovisa några slutsatser som kan dras med anledning av den här analysen men vi kommer att ha synpunkter i frågan när vi yttrar oss till HD, säger han.

Joy Rahmans advokat Peter Althin tror att den nya analysen är en chans att få till stånd en ny rättegång:

– Det här är ytterligare en pusselbit som minskar misstankarna mot Joy Rahman, säger Peter Althin.

Beställd av RÅ

Det är RÅ som beställt den aktuella mitokondrie-DNA-undersökningen av två hårstrån, som hittades på den döda kvinnans kropp.

Det ena hårstrået visade sig komma från kvinnan själv. Man vet inte från vem det andra hårstrået kommer, men säkert är att det inte kommer från Joy Rahman.

– Det var ett väldigt våldsamt skeende vid mordet. Kanske det hårstrå som inte kan identifieras kommer från gärningsmannen, säger Peter Althin.

Kompletterande undersökning

I december drabbades Joy Rahman av ett bakslag när Lunds tekniska högskola slog fast att den tygremsa som använts som mordvapen, kom från en annan vårdtagare som tillhörde samma hemtjänstkontor som den strypta kvinnan. Remsan skulle därmed stärka Joy Rahmans skuld eftersom han hade nyckel till de bägge kvinnorna.

Joy Rahman och hans advokat begärde en kompletterande undersökning av analysen som gjordes i Lund:

- De vill ha fram mer av de basdata som som har legat till grund för de slutsatser som dragits i Lund, säger Lennart Guné.

Nu väntar åklagarsidan på resultat från kompletteringen.

Efter det ska RÅ yttra sig till Högsta domstolen innan ett slutgiltigt beslut om resning tas. Man räknar med att yttrandet ska bli klart i början av sommaren.

Gärningsmannaprofil pekar bort

- Jag kommer åberopa ett flertal faktorer däribland den här analysen och en gärningsmannaprofil som gjorts i USA och som ytterligare pekar bort från Joy Rahman, säger Peter Althin.

Mitokondrie-DNA-analys skiljer sig från "vanlig" kärn-DNA-analys genom att den är lättare att genomföra och genom att resultatet blir mindre säkert. Den aktuella analysen är gjord på institutionen för medicinsk genetik vid Uppsala universitet.

Annika Sohlander, TT