4000 svenskar får hudcancer varje år

”Vi måste bli mer medvetna om våra solvanor”

1 av 3 | Foto: HUDDINGE SJUKHUS, KAROLINSKA SJUKHUSET
Bild 1: Malignt melanom. Bild 2: Basalcellcancer. Bild 3: Skivepitelcancer
NYHETER

Fallen av hudcancer fortsätter att öka.

Mer än 4 000 svenskar insjuknar varje år.

Ändå är 58 procent av stockholmarna positiva till solande.

- Vi vill inte förbjuda något, men vi måste bli mer medvetna om våra solvanor, säger Henrik Ullén, enhetschef på landstingets cancerpreventiva enhet.

De har undersökt stockholmarnas solvanor för att få ner antalet hudcancerfall. Sjukdomen kostar landstinget 60 miljoner kronor per år.

Av de 4 267 fall av hudcancer som rapporterades in till Cancerregistret 1999, fanns var femte i Stockholm.

Fyra av tio har bränt sig

Och en undersökning visar att nästan tre av fem stockholmare mer än gärna solar sig. 33 procent av kvinnorna och 17 procent av männen solar dessutom ofta.

Dessutom har 38 procent bränt sig i solen det senaste året.

- Det är inte konstigt. Vi bor i ett rent bedrövligt klimat 6-7 månader om året, säger Henrik Ullén.

Det fysiska behovet av sol tillgodoses redan om vi exponerar ansiktet och händerna när vi är ute. Resten är ett psykiskt behov.

- Det är ju inte lika lätt att mäta, men det är klart att det varierar från person till person, säger Henrik Ullén.

Skydda barnen från solen

Studier har visat att benägenheten att få hudcencer grundläggs tidigt. De barn som utsätts för mycket sol får oftare hudcancer, särskilt malignt melanom, senare i livet. Därför satsar landstinget nu på att lära föräldrar och dem som arbetar med barn att skydda barnen från de skadliga UV-strålarna.

- Förskolepersonal kan hjälpa genom att till exempel inte lägga utomhusaktiviteterna mitt på dagen när solen är som starkast. Sedan måste kommunen se till att det finns skugga för barnen att leka i, säger Henrik Ullén.

Så solar du säkert

Och tänk på att...

Så vet du om du drabbats av hudcancer

Åsa Kristoffersson