Svenska mammor bor på rätt plats

– bästa landet för mammor av 94 enligt ny ranking

NYHETER

Grattis, svenska mammor. Ni bor på rätt plats.

I alla fall om man ska tro den internationella organisationen Save the children, som har utsett vårt land till världsbäst på att ta hand om sina mödrar.

Om några veckor är det mors dag. Då finns det dubbel anledning att gratulera alla mödrar i det här landet. I Save the childrens rapport som presenterades i Washington på tisdagen rankas Sverige först av 94 länder i ett ”Tillståndet för världens mödrar”-index som organisationen tagit fram. Rankingen bygger på jämförelser inom tio olika kategorier, som kvinnors och barns hälsa, utbildning och politisk status.

”Friska, välnärda och välutbildade”

-När länder vidtar åtgärder för att försäkra att mödrar är friska, välnärda och välutbildade ökar de kraftigt sannolikheten för att deras barn kommer att göra bra ifrån sig och växa upp till att bli starka, produktiva medlemmar av samhället, säger Save the childrens ordförande Charles MacCormack till CNN.

Bra läkarvård

Rapportens slutsatser är att bland annat tillgången till bra läkarvård före och efter födslar, bra möjligheter till utbildning och skydd från HIV, AIDS och könsbaserat våld är viktiga faktorer när det gäller kvinnors välbefinnande. Som exempel nämns att i Etiopien, som hamnar nästan längst ner på listan, finns läkare med vid bara var tionde barnafödsel medan vårdpersonal finns med vid nästan alla svenska födslar och att spädbarnsdödligheten är mycket låg i Sverige.

Nordisk dominans på listan

För övrigt är den nordiska dominansen stor på tio i topp-listan över bra mammaländer. Norge hamnar på andra plats, Danmark på tredje och Finland kommer fyra. Allra längst ner på listan kommer Guinea Bissau.

Daniel Persson