Människor reagerar olika på beskedet

NYHETER

En del håller sin sjukdom hemlig, andra berättar för släkt och vänner så snart de fått diagnosen.

Människor reagerar olika på beskedet att de fått cancer.

Att en cancersjuk person hemlighåller sin sjukdom för den närmaste familjen är mycket ovanligt. Däremot är det olika om den sjuke berättar för vänner och bekanta.

- Om det är en känd person kan det finnas helt andra skäl att vara diskret. För dem är det nog viktigare att värna om den personliga integriteten, säger Stefan Einhorn, professor och cancerexpert.

Ta kontakt

Underliga situationer kan uppstå, till exempel att bekanta slutar höra av sig eller viker undan på gatan.

- Jag tycker man ska höra av sig och markera att man känner till det som hänt. Sedan är det upp till den som är sjuk hur de vill utnyttja den kontakten, säger Stefan Einhorn.

Hälften botas

I dag botas ungefär 50 procent av de cancersjuka.

- För många innebär bara ordet en dödsdom. Och så är det ju definitivt inte, säger Stefan Einhorn.

Klas Elfving

ARTIKELN HANDLAR OM