E-post kan fälla Jesús Alcalá

Åklagaren: Det här är planerad brottslighet

NYHETER

Åklagarsidan körde i går internettrafiken mellan Alcalá och det Sidabekostade biståndsprojektet i Paraguay.

Mejl efter mejl blinkade fram på storskärmar i rätten.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
RÄTTEN LÄSER HANS MEJL Åklagaren anser sig ha bevis för att Jesús Alcalà är skyldig. Hans försvarsadvokat Leif Silbersky kontrar: ”Inga pengar har försvunnit.”

- Det rör sig om planerad brottslighet, hävdade biträdande överåklagaren Gunnar Stetler.

I fokus hamnade exemplet med den största pengasumman.

2 juli 1999: Jesús Alcalá meddelar att han ska skicka en miljon kronor till Paraguayprojektet. "Vad det blir i dollar vet jag inte". Tidigare hade han gjort klart att summan skulle betraktas som ett personligt lån från honom eftersom han själv lånat pengarna från moderns dödsbo i Spanien.

4 juli 1999: Alcalá instruerar Internationella juristkommissionen i Stockholm att de, IJK, ska skicka 935 080 kronor till Paraguay.

16 juli 1999: Mottagaren Michaela Sjögren, platschef i Paraguay, skriver in summan i bokföringen som: "Insättning, Jesús pengar", 108 228 dollar.

13 oktober 1999: Alcalá instruerar Sjögren att pengarna nästa år ska återbetalas till honom "med exakt den summa jag lånat, dvs en miljon kronor eller 23 miljoner spanska pesetas."

6 december 1999: IJK meddelar Michaela Sjögren att de i juli skickat 935 080 kronor. Plötsligt fanns det två avsändare i Sverige som sänt nästan en miljon kronor. Men vem? Alcalá eller IJK? Michaela Sjögren vände sig undrande till båda.

15 december 1999: Alcalá svarar: "Vad är det du antyder? Sida har inte givit ett öre till projektet. Ni lever på mina pengar."

IJK avvisade också Michaela Sjögren, som då polisanmälde det hela. En förundersökning inleddes.

Gunnar Stetler i rätten i går, mer än ett år senare:

- Åklagarna anser att det är ett fullbordat brott när Michaela Sjögren noterar "Jesús pengar" i bokföringen.

Alcalás försvarsadvokat Leif Silbersky gick omedelbart till attac: - De händelser som ligger till grund för åtalet beror på en rad olyckliga omständigheter som råkar sammanfalla. Det är sant att Alcalá är slarvig, men han är faktiskt hederlig.

- Inga pengar, det är viktigt att notera, har försvunnit, säger Silbersky.

Men kan verkligen så många omständigheter sammanfalla så ofta?

- Det kan man ju alltid diskutera. I Marjasinfallet räckte det.

Leif-Åke Josefsson