Allt fler har bank hemma

38 procent betalar sina räkningar via internet

NYHETER

Bankkontoren har spelat ut sin roll som annat än servicecentraler för rådgivning om lån och sparande.

Bara fyra procent av 13 000 svenskar föredrar att betala sina räkningar inne på banken.

Resten vill göra det hemma med hjälp av giro eller internet.

Foto: BÖRJE THURESSON
INGA KÖER Fler och fler föredrar nu att sköta sina bankärenden via internet, visar en ny undersökning. Fördelen är att räkningarna kan betalas hemifrån när som helst på dygnet - och så slipper man ju köerna på banken.

Svenskarna har tagit till sig den nya tekniken när det gäller penningaffärer.

Det visar en stor undersökning som Länsförsäkringar Bank gjort bland 13 000 svenskar, 500 i varje län förutom Stockholm där 1 000 personer telefonintervjuades.

Alla fick frågan "Hur skulle du föredra att uträtta följande bankärenden?" och en rad svarsalternativ.

Här är några fakta ur undersökningen:

85 procent av svenskarna vill ta ut kontanter via bankautomater medan bara nio procent föredrar att gå in på sitt bankkontor.

Fler än hälften, 56 procent, betalar sina räkningar via bank- och postgiro medan 38 procent gör det via internet. Bara fyra procent tar med sig sina räkningar och betalar dem inne på banken.

Men när det kommer till saker som att ta lån och få privatekonomisk rådgivning så föredrar svenskarna fortfarande att tala med en person öga mot öga.

Men ibland vill man tala med en människa

Så många som 82 procent vill träffa en bankman när hon eller han ska låna pengar. Bara sju procent kan tänka sig att göra det över internet och ännu färre, endast fyra procent, är villiga att ta telefonen till hjälp.

Nästan lika övertygande siffror är det när det handlar om privatekonomisk rådgivning. 78 procent föredrar att gå in på banken och få hjälp. Bara sex procent av de tillfrågade kan tänka sig att få råd via nätet. Något fler, tio procent, vill ha rådgivning över telefon.

- Undersökningen visar att det personliga mötet absolut inte har tjänat ut sin roll, men att mötet inte ska vara rutinbetonat, säger Tomas Johansson, utvecklingschef och vice vd på Länsförsäkringar Bank.

- Kunden sätter stort värde på att kunna ta kontakt med sin bankman när man ska göra större ingrepp i sin privatekonomi, till exempel köpa hus eller göra placeringar.

- Men allt fler föredrar att göra rutinärenden som att kolla konton och betala räkningar över nätet. Det är praktiskt eftersom det är öppet dygnet runt och årets alla dagar.

Undersökningen visar också en rad skillnader mellan såväl kön som län.

Fler män än kvinnor, i alla åldrar, vill göra sina bankärenden på internet. Minst är skillnaden i de äldsta grupperna, men där är samtidigt internetanvändningen lägst.

Yngre är snabbast att ta till sig den nya tekniken. Fler yngre än äldre gör sina bankärenden över nätet och fler högutbildade än lågutbildade.

Mer internet i storstan än på landsbygden

Storstadsbor är mer intresserade av göra sina bankärenden på nätet än människor bosatta på landsbygden. 45 procent av alla bosatta i Stockholms län föredrar att betala räkningar via nätet medan bara knappt en tredjedel, 31 procent, av befolkningen i Gävleborg och Västernorrland gör detsamma.

Anette Holmqvist

ARTIKELN HANDLAR OM