”Homosexuella kan bli hetero – om de bara vill”

NYHETER

NEW YORK

Homosexuella män och kvinnor kan bli hetero om de bara vill.

Den högexplosiva slutsatsen presenteras av en amerikansk professor i psykiatri.

Foto: AP
En amerikansk professor i psykiatri, Robert Spitzer, hävdar att det är fullt möjligt att ändra sexuell läggning. Homosexuella intresseorganisationer rasar. Bilden från en gayparad i Rom.

Robert Spitzer hävdar att två tredjedelar av männen och nästan hälften av kvinnorna han intervjuat har gått från homo till hetero.

Homosexuella intresseorganisationer rasar mot påståendet.

- Personerna måste vara starkt motiverade att byta sexuell inriktning för att lyckas, säger Robert Spitzer vid Columbia Universitetet i New York som i går presenterade sin studie vid den amerikanska psykiatriföreningens årsmöte i New Orleans.

Han kan inte säga hur stor procent av homosexuella som kan bli hetero.

- Min rapport visar att en del människor kan ändra från homo till hetero. Det tycker jag vi ska erkänna.

66 procent av männen lyckades

Spitzer telefonintervjuade 143 män och 57 kvinnor som försökt överge sin homosexualitet och i stället bli hetero. Forskningsteamet fann att 66 procent av männen och 44 procent av kvinnorna uppnådde "bra heterosexuella funktioner".

Det definierades av forskarna som att sedan minst ett år leva i ett känslomässigt tillfredsställande kärleksförhållande med en person av motsatt kön.

Man har sex minst en gång i månaden och får inte - eller bara i undantagsfall - ha homosexuella tankar under sexakten. Väldigt få av Spitzers "försökspersoner" var helt fria från homosexuella känslor.

Men 29 procent av männen och 63 procent av kvinnorna svarade att de bara "i liten omfattning" besvärades av sådana känslor.

Över hälften hade tagit hjälp av en psykolog för att ändra sexinriktning.

Spitzers forskningsresultat går tvärtemot den allmänna uppfattningen bland vetenskapsmän att sexuell inriktning är något man föds med och inte kan påverka.

"Vetenskapligt skräp"

- Det finns inga säkra bevis för att det går att ändra sexuell orientering, säger psykologen Douglas Haldeman vid Universitetet i Washington. Inte heller i den här studien.

Homosexuella intresseorganisationer är rasande.

- Undersökningen är vetenskapligt skräp, säger David Elliot, talesman för en homosexuell lobbyinggrupp i Washington.

Majoriteten av deltagarna i studien sympatiserar med religiösa organisationer som fördömer homosexualitet.

Därför ifrågasätts om de givit ärliga svar.

Spitzer själv tillhör inte homofoberna. I mitten av 70-talet ledde han en utredning som rekommenderade att homosexualitet skulle strykas i listan över mentalsjukdomar.

Wolfgang Hansson