SAS får 400 miljoner i skadestånd

NYHETER

Luftfartsverket har missbrukat sin dominerande ställning i Sverige. Det kostar staten 400 miljoner i skadestånd till SAS.

Det största skadeståndet i svensk rättshistoria.

SAS blir 400 miljoner rikare.

- Vi anser att SAS och domstolen har fel, säger Jan Danielsson, ställföreträdande chef för Luftfartsverket.

Göta hovrätt slår fast i en dom att Luftfartsverket missbrukat sin dominerande ställning.

SAS betalar en högre taxa till verket än andra flygbolag. Därför döms Luftfartsverket att betala 400 miljoner kronor i skadestånd.

Domen innebär också att det avtal som fanns mellan SAS och verket inte gäller. Därmed förlorar Luftfartsverket ytterligare 400 miljoner kronor i uteblivna intäkter. Statens sammanlagda förlust närmar sig miljardbelopp.

Luftfartsverket kan överklaga

Luftfartsverket har ännu inte bestämt sig om de ska överklaga.

- Våra jurister studerar just nu domen, säger Jan Danielsson.

Bakgrunden till tvisten är avregleringen av inrikesflyget i Sverige 1992.

Innan dess hade SAS och dåvarande Linjeflyg monopol på allt inrikesflyg i Sverige. 1987 skrev SAS ett avtal med Luftfartsverket om att de skulle vara med och finansiera byggandet av terminal 2 på Arlanda. Strax före avregleringen skrevs ett nytt avtal på sju år.

Det innebar att SAS fick betala dubbel taxa efter avregleringen.

SAS stämde staten inför domstol. Norrköpings tingsrätt slog fast att Luftfartsverket missbrukade sin dominerande ställning i strid med EG-rättens konkurrensrätt och svenska konkurrensregler.

Domen överklagades till hovrätten som fastslog tingsrättens dom och dömde Luftfartsverket att betala 400 miljoner i skadestånd.

Ett av de största skadestånden i svensk rättshistoria.

Zendry Svärdkrona

ARTIKELN HANDLAR OM