Europeiska centralbanken sänker styrräntan

Uppåt på börserna efter den oväntade nyheten

NYHETER

Den europeiska centralbanken sänkte överraskande sin styrränta i dag med 0,25 procentenheter till 4,50 procent.

De ledande börserna i Europa välkomnade räntesänkningen genom att ta ett rejält kliv uppåt.

Nu ökar förväntningarna på att även Riksbanken sänker den svenska styrräntan.

Europeiska centralbankens råd beslutade i dag att sänka den viktigaste styrräntan med 25 punkter. Enligt ECB ska räntesänkningen ses som en justering av räntenivån och som ett svar på ett lägre inflationstryck, uppger TT.

- För Sverige innebär det naturligtvis att förväntningarna stiger på att också Riksbanken ska sänka den svenska styrräntan, säger Åke Gustafsson, ränteanalytiker på Föreningsbanken till TT.

Åke Gustafsson tycker att det är bra att ECB tagit de negativa konjunkturrapporterna på allvar. Han tror dock inte att sänkningen kommer att räcka, utan förväntar sig att den sänks ytterligare ned mot 4 procent inom snar framtid.

han vill dock inte överdriva förväntningarna på räntesänkningens konsekvenser.

- Men det är klart att en sänkt ECB-ränta är bra den globala ekonomin och därmed också för Sverige, säger Åke Gustavsson till TT.

Den överraskande sänkningen fick ett omedelbart genomslag på Europas finansmarknader. Aktiekurserna steg brant på bland annat Stockholmsbörsen. Marknadsräntorna sjönk.

Claes Thunblad