Metro lägger ner sin nättidning

NYHETER

Gratistidningen Metro lägger ner sin nyhetsverksamheten på nätet.

Anledningen är uteblivna annonser och ökade omkostnader.

- Vi lägger ner med omedelbar verkan, säger Metros verkställande direktör Staffan Samuelson till Aftonbladets nätupplaga.

Metros medarbetare har informerats om nedläggningen via mejl.

Sajten är inte längre lönsam och därför läggs verksamheten omedelbart ner.

- Det har varit svårt att få in annonser till nätupplagan, säger Staffan Samuelson.

- Samtidigt har våra nyhetsleverantörer begärt högre priser och det klarar vi helt enkelt inte av.

Sajten kommer dock att finnas kvar i form av servicesajten Club Metro. Den kommer i fortsättningen enbart att erbjuda olika former tjänster, inga dagliga nyheter.

Andreas Alfredsson