Nätläsarna: Det är rätt att bötfälla föräldrarna

NYHETER

Nätläsarna på aftonbladet.se tycker att det är rätt att ge föräldrarna böter om barnen inte är i skolan.

60 procent av nätläsarna säger ja till böter.

De får stöd av Skolverket, som säger att det är både rätt och lagligt att bötfälla föräldrar vars barn skolkat under lång tid.

60 procent av ungefär 18 000 nätläsare hade vid 18-tiden svarat ja på frågan om det är rätt att bötfälla föräldrarna om eleverna inte är i skolan.

- Man vill snarare måna om elevens rättighet att komma till skolan. Det här handlar inte om frånvaro vid enstaka tillfällen utan om barn som inte varit i skolan under lång tid med föräldrarnas vetskap.

Det säger Jannika Roeck Hansen, chef på avdelningen för analys och stöd vid Skolverkets regionkontor i Göteborg.

Att bötfälla föräldrar eller andra vårdnadshavare som struntar i att barnen skolkar är alltså sista utvägen för en myndighet att värna om barnens rätt till undervisning.

Skolplikten säger att alla barn ska gå nio år i grundskolan. En elev som är borta under lång tid utan giltiga skäl blir ett fall för stadsdelsnämnden, som kan ta till vite eller böter.

- Det ska vara ett skäligt belopp. Och skolan har skyldighet att kontakta föräldrarna först. Det är bara i yttersta nödfall, när man inte når fram till föräldrarna, som man kan göra så här, säger Jannika Roeck Hansen.

Caroline Olsson