Alcalá kallar åklagaren räknenisse

NYHETER

Tredje rättegångsdagen var över och i en av Rådhusets korridorer stod den bedrägerimisstänkta kulturpersonligheten och välgöraren Jesús Alcalá och talade med en liten skara kvinnliga sympatisörer.

Han utstrålade glöd och säkerhet. Han visade viss verbal vällust, men hade en späd och sjungande röst, när han i ett kort samtal med mig recenserade sina två åklagare, den något fyrkantige statsåklagaren Yngve Rydberg och den mera expansive chefen för Ekobrottsmyndigheten Gunnar Stetler.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
Jesús Alcalá är inte imponerad av åklagarna.

Alcalá sa om Dag 1: "Åklagaren uppträdde som psykolog. Utifrån papper ville han finna djupsinniga förklaringar."

Alcalá sa om Dag 2: "Åklagaren vi då såg var en räknenisse."

Alcalá sa om Dag 3: "Det var en åklagare som gjorde utspel inför massmedierna."

Det fanns, om jag tolkade hans röstläge rätt, ingen beundran i vare sig ordet psykolog, räknenisse eller utspel för massmedier.

Åklagarens utspel

Alcalá hade dock rätt på den sista punkten. Åklagare Stetler, en 52-årig, lång karl klädd i kortärmad vit skjorta, hade avslutat dagens förhandling med en bombskräll:

- Jag åtar mig att lägga ner åtalet mot Alcalá om vi vid nästa session (på tisdag) får se papper på transaktionerna, utbetalningen på miljonen till Paraguay, samma om de 250 000 kronorna till sonens bil, dokument som visar att Alcalá korresponderat med bankerna och klagat när pengarna inte kommit fram och kan visa upp vilka personer i Nordbanken han varit i kontakt med. I så fall lägger jag också ner mina åtal för bedrägerier med reseräkningar.

Alcalás försvarare, stjärnadvokaten Leif Silbersky, var inte imponerad:

- Ett spekulativt uttalande. Det är nog tolfte gången jag hör det.

Men Stetler vidhöll:

- Det är en offert. Alcalá skulle kunna gå härifrån bara vi får se ett par papper. Det är ett anbud jag inte gett en åtalad i någon tidigare rättegång.

- Ha, kommenterade Silbersky för oss reportrar, det är sådant som jag är med om i alla ekobrottsrättegångar.

Rent juridiskt är det åklagaren som har bevisbördan. Men den åtalade kan ha en förklaringsbörda om han vill bli trodd på sina utsagor.

Förhören drog ut på tiden

De som i går hördes var två personer i Internationella juristkommissionen. De sa, att de inte hade fått information om vilka personer den programansvarige Alcalá knöt till sina projekt i Paraguay, bland dem Alcalás son. När de börjat fatta misstankar om Alcalás påstådda lån till projektet hade han ändrat beskrivningen till "bankgaranti".

Förhören var i sin grundlighet så tidsödande att den lättirriterade domaren hotade med ett avbryta huvudförhandlingarna.

En rättegång av den här typen har likheter med idrottslig kamp och försvararen Silbersky hade sagts besitta en florettfäktares elegans. Om gårdagen dominerades av åklagaren, hur vill han i så fall bli beskriven:

- Som Cassius Clay, svarade Stetler. Sväva som en fjäril, stinga som ett bi.