Vi har fått nog - bygg Ringen nu

Senaste stora vägbygget: Essingeleden 1967

1 av 6
Johan Ström, 34 målare, Solna, Magnus Hedman, 34, målare Solna och Mats Boström, 34, Årsta: - Ja, det blir bara värre och värre. Vi drabbas i jobbet varje dag när vi kommer för sent, därför att vi fastnat i ständigt stillastående köer. Att Norra länken inte byggts är en stor skandal, och Stella Fares fel helt och hållet. Det får vara någon måtta på dumheterna. Utan fungerande trafikleder stannar Stockholm. Är det det hon vill?
NYHETER

Bilisterna i Stockholm har tröttnat på att ständigt behöva fastna i oändliga bilköer.

Tre av fyra stockholmare kräver att Ringen runt staden genast börjar byggas.

Aftonbladet kunde i går berätta att opinionen för en utbyggd ringled runt Stockholm för att lösa huvudstadens enorma trafikproblem växer allt starkare.

Inte sedan Essingeleden blev klar 1967 har det byggts några nya vägar av format i Stockholm, om man bortser från Södra länken.

Under tiden har huvudstadens trafikproblem bara blivit värre, för att i dag vara på gränsen till infarkt. Hundratusentals bilar fastnar varje dag i kilometerlånga köer; morgon, middag och kväll.

Igenproppade pulsådror

Värst är det på Essingeleden och Klarastrandsleden, två av Stockholms viktigaste pulsådror. Det så kallade Saltsjö-Mälardistriktet passeras dagligen av upp mot 350 000 fordon på de olika lederna. Bara på Essingeleden och Centralbron kör 170 000 fordon.

Bilprovningen körde Essingeleden i rusningstid och mätte medelhastigheten till 4,9 km/tim, samma sträcka i lågtrafik var hastigheten 68,4 km/tim.

I dag tar det 45 minuter att köra från Sickla till Årstalänken i högtrafik. När Södra länken öppnas 2003 kommer det att ta 7-10 minuter.

Om hela Ringen, inklusive Österleden, byggdes skulle 40 procent av trafiken försvinna från Valhallavägen, Nybroplan och Birger Jarlsgatan och 25 procent av trafiken på Stadsgårdsleden.

På dagordningen i 40 år

En komplett ring runt Stockholms innerstad har stått på dagordningen sedan 1960-talet, liksom en västlig förbifart. Gång på gång har utbyggnaden av nya trafikleder stoppats halvvägs, och inte fått den funktion som var meningen. Ett strålande exempel är Klarastrandsleden som byggdes ut i dubbla körfält på den sydligaste delen (Centralbron). Resten av leden stoppades av regeringen i mitten av 1980-talet. Resultat är en enda konstant trafikpropp ända upp från Eugeniatunneln och långt ut på Nynäsvägen, förbi Globen.

När Bengt Dennis utsågs till särskild förhandlingsman för trafikfrågorna i Stockholmsregionen trodde många äntligen på en lösning. Men ack så fel det blev.

Tullar skulle betala Ringen

Vägutbyggnaderna skulle finansieras med biltullar och ge möjlighet att bygga hela Ringen. Politikerna blev som vanligt snart osams. 1997 sprack Dennispaketet.

Därefter har ett antal nya "paket" presenterats, men lika snabbt försvunnit.

Sedan en månad tillbaka arbetar den så kallade Stockholmsberedningen under ledning av regionchefen för Riksbyggen Bosse Sundling med att lägga fram förslag om framtida infrastrukturlösningar för Stockholm. Känns mönstret igen?

Beställare är näringsministern Björn Rosengren, och i början av juni ska beredningen komma med sin första rapport.

Det paket som gäller nu - och som det finns politisk majoritet för - består av en nedgrävd pendeltågstunnel under Riddarfjärden. Dessutom verkar det som om Stockholmspartiets envisa ledare Stella Fare tvingas ge sig när det gäller Norra länkens dragning.

Det är bara en hake: regeringen har ännu inte avsatt några pengar till utbyggnad av lederna, trots tidigare löften från näringsministern.

Kalla fakta

ARTIKELN HANDLAR OM