Var fjärde kvinna utsatt för sexuellt våld

Få går till polisen visar ny stor undersökning

NYHETER

Var fjärde svensk kvinna har utsatts för sexuellt våld av en man som hon varken har eller har haft en sexuell relation med.

Men få av dem går till polisen.

– Det finns en bild av att kvinnorna får skylla sig själva, säger Britta Bjelle, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

”Slagen dam” heter rapporten som presenterades av Brottsoffermyndigheten i dag. 10 000 kvinnor mellan 18 och 64 år har deltagit i undersökningen, som utförts av forskare vid Uppsala universitet.

Här är några av siffrorna i rapporten:

46 procent av kvinnorna har utsatts för våld av en man någon gång efter sin 15-årsdag.

56 procent av kvinnorna har blivit sexuellt trakasserade.

Mer än var femte ung kvinna i åldern 18-24 år har utsatts för våld under det senaste året.

Två tredjedelar av de kvinnliga studenterna på universitet och högskolor har utsatts för sexuella trakasserier.

Var fjärde kvinna har utsatts för sexuellt våld utanför en parrelation.

Bara 15 procent av kvinnorna polisanmälde den senaste våldshändelsen.

"Inte förvånande"

– Siffrorna är mycket höga. Men frågar du mig som arbetar med de här frågorna så är de inte förvånande, säger Britta Bjelle, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, till aftonbladet.se.

Att mörkertalet är stort när det gäller våld i hemmet har forskarna vetat om länge. Men att det är så få kvinnor som anmäler att de misshandlats eller trakasserats av en främmande man var inte känt.

"Inga frizoner för kvinnor"

25 procent av Sveriges kvinnor har utsatts för sexuellt våld utanför en parrelation. Det kan vara allt från att bli tafsad på till en genomförd våldtäkt.

”Det finns inga frizoner för kvinnorna”, anser forskarna. Mäns våld utövas överallt - på jobbet, i hemmet, på krogen och på gator och torg.

– Vi visste inte att det finns så mycket våld som sker på allmänna platser och på arbetsmiljöer. Man har utgått från att om en kvinna blir utsatt för övergrepp på allmän plats så går hon till polisen. Men det gör hon alltså inte, säger Britta Bjelle.

Varför är det så få kvinnor som anmäler?

– Det finns en bild av att kvinnor som anmäler någon form av våld - misshandel, övergrepp, sexuell beröring, får skylla sig själva. De upplever att de får en stämpel på sig - att de antingen har alkoholproblem eller har varit lösaktigt klädda, säger Britta Bjelle.

13 procent av kvinnorna i undersökningen har erfarenhet av grövre sexuellt våld - till exempel våldtäkt, våldtäktsförsök, sexuellt tvång - av en man de aldrig haft en sexuell relation med.

Få kvinnor polisanmäler övergreppen - men svarsfrekvensen i rapporten ”Slagen dam” är hög, hela 70 procent.

– Kvinnorna i Sverige tycks ha bestämt sig för att nu vill de tala om hur det faktiskt är, säger Britta Bjelle.

– Sverige har kommit en bit på väg på politisk väg, och jag tror inte att man behöver mer lagstiftning. Istället hoppas jag att den här studien ska ge mer näring åt det som redan pågår.

Rapporten har beställt av regeringen, och resultatet har presenterats för justitieminister Thomas Bodström.

Maria Saving