Slut på taxibråket?

NYHETER

Nu ska det vara slutbråkat i taxiköerna.

- Lika för alla, ryter Länsstyrelsen i sin nya rapport.

Foto: HASSE ROSTENTHAL
Polisens ingripande på Arlanda i mars 2000.

Bättre platser för förbeställda bilar. Pris och service ska styra. Låt utomstående sköta fördelningen av bilar. Även de små bolagen och ensamåkarna ska få tillgång till länets passagerarterminaler.

Det är Länsstyrelsens förslag på hur taxikonflikterna ska lösas.

- Vi hoppas att det ska kunna hända något nu, säger landshövding Ulf Adelsohn.

Rapporten visar att det oftast är vilken beställningscentral man tillhör som avgör om man får köra. Många mindre taxibolag ifrågasätter konkurrensneutraliteten.

Men de mindre bolagen är tveksamma till förslaget:

- Jag vill se att alla med tillstånd ska kunna hämta och serva kunder överallt, säger Robert Boija på fristående bolaget Stemi trafik.

Fatima Johansson