10,68

Bensinpriset slog alla rekord i morse

NYHETER

Sveriges bensinpriser ligger i Europatoppen och i dag chockhöjs de igen.

På Statoil kostar en liter 95-oktanig bensin rekordhöga 10,68 kr och ännu är pristaket inte nått.

- Tecknen tyder på att det kommer att bli ännu högre priser till sommaren, säger Olav Ljösne, informationsdirektör på Svenska Shell.

Foto: RALF BERGMAN/REPORTAGETEAM I NORRLAND
svenska folket går på pumpen Mikael Hammar, 38, hann tanka före höjningen på Statoil i Bredsand utanför Sundsvall. Han är oroad över vad de höga bensinpriserna kan innebära för glesbygden. "Man borde införa en differentierad taxa för glesbygden. Annars kommer alla att flytta in till städerna eftersom ingen har råd med bensinen på grund av de långa avstånden."

På Shell ska man under dagen diskutera en eventuell prishöjning i linje med Statoils på 10 procent.

- Och det lutar väl åt en ökning, säger Olav Ljösne.

På Statoil förklarar man sin ökning med liten tillgång. Bristen på bensin i USA i kombination med planerade rutinmässiga underhåll av raffinaderierna är, liksom förra gången priserna höjdes för en månad sedan, orsaken.

Branden skakade marknaden

Skillnaden är att förra gången var det europeiska raffinaderier som genomgick underhåll. Nu är det amerikanska och även om underhållen är planerade går det inte att hålla ner priserna.

- Det är när sådant här händer i samband med en olycka som branden i England som det är svårt, säger Ylwa Svensén, informationsansvarig på Statoil Sverige.

- Och så passar raffinaderierna naturligtvis på när efterfrågan är stor.

Raffinaderiet i Lincolnshire är ett av världens största och branden där för drygt en månad sedan skakade marknaden.

Någon prishöjning till sommaren vågar Ylwa Svensén inte sia om, men det gör som sagt Olav Ljösne på Shell.

- Det blir ju lätt så i sommartider. Med en ökad förbrukning och små lager i USA så", säger han.

- Om vi ser en semesterkörning i juni som den brukar vara, så blir det nog så att priserna går upp.

Bland de dyraste länderna

Bensinen i Sverige kostar redan före sommaren mer än i många andra länder i övriga Europa - även med borträknade skatter.

Skatterna brukar annars vara det som bensinbolagen pekar på som orsaken till de höga priserna.

Sveriges bensinskatt är bara sjunde högst i Europa. Jämfört med Frankrike har Sverige till exempel fem procent lägre bensinskatt, med bensinen kostar ändå 51 öre mer per liter i Sverige.

Likadant är det jämfört med Italien, Danmark och Tyskland.

Anledningen till de högre svenska priserna kan bero på så vitt skilda saker som att exempelvis Frankrike har obemannade lågprisautomater i en större utsträckning än Sverige och att de svenska bolagen ligger så nära varandra i pris.

Kalle Malmstedt