”Låt Sigvard få bli prins igen”

Svenska folket: Kungen har fel

NYHETER

Ge Sigvard Bernadotte tillbaka prinstiteln, kungen.

56 procent av svenska folket, stöder Sigvards kamp mot hovet.

Bara 13 procent tycker att kungen har rätt.

Sigvard Bernadotte, 93.

Sigvard Bernadotte, kungens farbror, blev fråntagen sin prinstitel 1934 efter att ha gift sig med en kvinna utan kunglig börd. Dåvarande kungen, Gustaf V, ansåg att Sigvards giftermål var oförlåtligt.

Sedan dess har Sigvard kämpat för att få tillbaka den förlorade prinstiteln.

Anmälde kungen till EU-domstol

I går meddelade Sigvard Bernadotte att han som en sista utväg ämnar dra kungen inför Europadomstolen.

En Sifomätning som Aftonbladet beställt visar att Sigvard Bernadotte har starkt stöd i sin kamp för att få tillbaka sin prins-titel.

Sifo genomförde i går telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval svenskar, 15 år och äldre. Sammanlagt intervjuades 1 000 personer.

56 procent av de tillfrågade tycker att Sigvard ska få tillbaka prinstiteln. Endast 13 procent är av motsatt åsikt.

En knapp tredjedel, 31 procent, är tveksamma eller vet inte vem Sigvard Bernadotte är.

- Gruppen består dels av dem som inte vet vem Sigvard Bernadotte är, dels av dem som vet för lite för att ha en åsikt. Många som direkt svarar "vet ej" vet troligtvis inte vem han är, säger Ingemar Boklund, projektledare på SIFO.

Enligt Ingemar Boklund påverkar den stora gruppen osäkra främst storleken på den positiva gruppen. I den grupp där alla känner till prins Sigvard är också den grupp där stödet är störst.

- Den negativa andelen ligger stadigt på samma nivå i alla grupper.

Starkast stöd av äldre kvinnor

Starkast stöd har Sigvard Bernadotte bland äldre, i synnerhet kvinnor. I gruppen över 65 år tycker 74 procent av kvinnorna och 61 procent av männen att Sigvard har rätt i sin kamp mot kungahuset.

Det röda Norrland är det område i landet där befolkningen är mest positivt inställd till Sigvard Bernadottes kamp. Där tycker 68 procent av alla tillfrågade att Sigvard ska få kalla sig prins igen.

Jens Kärrman