Hon kan avgöra prinsens öde

NYHETER

BRYSSEL

Elisabeth Palm, 65, kommer att avgöra om den 93-årige Sigvard Bernadotte ska få dö som den prins han föddes. Om två år kan han få svaret.

Svenska EU-domaren Elisabeth Palm, 65.

Elisabeth Palm är svensk domare i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg och den som troligast får ta fallet.

Hon har en lång domarkarriär bakom sig, senast som kammarrättspresident i Göteborg. Hon har suttit som domare i Europadomstolen i 13 år.

- Det tar ungefär två år att få ett fall avgjort, säger Elisabeth Palm.

Men först måste Sigvard Bernadottes ansökan godkännas, han måste få prövningstillstånd. Det kan dröja ungefär ett år.

- En ansökan som är helt åt skogen registreras inte. Det upptäcks ganska snart, men om det finns någon substans registreras ansökan. Därefter avgör sju domare om ansökan får prövningstillstånd, säger Elisabeth Palm.

Hon vill inte uttala sig om Sigvard Bernadottes klagan. Hans höga ålder kan spela in för att skynda på behandlingen. Det finns regler för vilka fall som kan ges förtur.

Det finns 47 domare i domstolen, en från varje medlemsland i Europarådet, den stora sammanslutning som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Sigvard Bernadotte klagar till domstolen på tre punkter. Enligt Elisabeth Palm rör det sig om artiklarna 8 (skydd av privatlivet), artikel 14 (skydd mot diskriminering) och artikel 6 (domstolsprövning av beslut).

Emily von Sydow

ARTIKELN HANDLAR OM