Superjumbon ska bli lyftet för Volvo

Avtalet med Rolls Royce ger 100 nya jobb i Trollhättan

NYHETER

Avtalet mellan Volvo Aero och Rolls-Royce ger 100 nya jobb i Trollhättan och 20 miljarder på 20 år.

Volvo och Rolls-Royce ska samarbeta i ett nytt enormt projekt.

Nej, inte en ny lyxbil.

De två bilföretagen ska tillverka motorerna till Airbus nya jätteplan.

Avtalet gör att verksamheten i Trollhättan är tryggad för överskådlig tid. Ytterligare 100 personer behöver anställas, utöver de 3 000 som finns vid fabriken i dag.

De flesta större flygbolagen har visat intresse för världens största flygplan, den nya Airbus A 380. I och med avtalet får Volvo Aero uppgiften att leverera delar till flygplansmodellen.

De första Airbus A 380 beräknas flyga om sex eller sju år.

- Det här är bara ett första steg. Vår förhoppning är att vi får leverera ännu mer i framtiden, säger Volvo Aeros vd Fred Bodin.

Företaget har redan ett mindre samarbete med Rolls-Royce. I och med den nya uppgörelsen kommer de båda företagen varandra mycket närmare.

- Vi kommer in i ett framgångsrikt och lovande företag som tagit stora marknadsandelar den senaste tiden, säger Fred Bodin.

Volvo Aero hoppas dessutom att få vara med som leverantör till en konkurrerande motor från General Electric och Pratt&Whitney.

Fabriken i Trollhättan börjar nu ta fram det titanstativ som bär upp motorns så kallade mellanhus. Det handlar om en mycket komplicerad konstruktion.

- De första åren kommer vi inte att att tjäna några pengar på det här. Det kommer först senare, säger Fred Bodin.

Volvo Aero har sökt ett lån hos staten som stöd för utvecklingskostnaderna. I bästa fall räknar företaget att hjälp med en halv miljard kronor.

En bränslesnål motor

Klas Elfving

ARTIKELN HANDLAR OM