Här är alla proppar som måste lösas

1 av 3
NYHETER

Rullar inte trafiken i Stockholm stannar hela Sverige.

Därför får inget stoppa huvudstadens utbyggnad av leder.

– Det finns en stor samsyn för nya lösningar, säger Bosse Sundling, ordförande i Stockholmsberedningen.

Kommitténs uppgift är att lämna förslag som bygger på breda politiska lösningar, med hållbarhet oavsett utgångar i val. Beställare är näringsminister Björn Rosengren.

Krävs ett snabbt beslut

Den 1 juni kommer beredningen att presentera en första delrapport.

Aftonbladet kan i dag avslöja en del ur innehållet. Bland annat slås fast att det snabbt måste fattas beslut om Norra länken och pendeltågstunneln under Riddarfjärden.

– Det är två helt avgörande projekt för Stockholmstrafikens framtid, säger Bosse Sundling.

Han ska träffa politikerna i Stadshuset den 22 maj och han hoppas då få besked om vilket alternativ staden väljer för sträckningen av Norra länken.

– Men vad jag förstår återstår endast Vägverkets förslag, det vill säga djuptunneln under Bellevueberget.

Bosse Sundling är mycket kritisk till hur Norra länken har skötts, men hoppas politikerna inte ska vara lika låsta i fortsättningen.

– Vi håller på att träffa kommunerna som berörs. Alla är överens om att Stockholms trafikproblem måste lösas så fort som möjligt om regionen inte ska halka efter i utveckling och tillväxt.

– Det finns en stor vilja att göra någonting av de gamla surdegarna. Mycket av det vi pratat om i årtionden är nu möjligt att lösa, säger Bosse Sundling.

Viktig fråga för hela Mälarregionen

– Hela Mälarregionen, ja hela landet, har insett att det är viktigt att lösa framkomlighetsproblemen i Stockholm. Då blir det plötsligt mycket enklare att hantera frågorna i både riksdag och regering och i andra politiska organ.

– Folk bosätter sig i Strängnäs och jobbar i Stockholm. Då är man beroende av fungerade järnvägar och vägar.

När beredningen ser att det finns en bred majoritet för en fråga överlämnas den till regeringen.

Kan tänka sig ”trängselavgifter”

En stor uppgift är att ordna finansiering för de olika delprojekten, totalt rör det sig om projekt för mellan 40 och 50 miljarder kronor. Det kommer inte att räcka med nuvarande statliga och kommunal anslag, det måste till andra former också.

Säkert kommer många av lederna få så kallad PPP-lösning. Det vill säga näringslivet lånar ut pengar till det allmänna, som sedan betalas tillbaka under en period på mellan 20 och 30 år.

Bosse Sundling kan även tänka sig trängselavgifter och biltullar för att betala satsningar på framtida vägar.

Aftonbladets namninsamling:

Sven-Anders Eriksson