Ny varning: Sola aldrig i solarium

Socialstyrelsens experter avråder

NYHETER

Socialstyrelsens hudexperter varnar för att sola i solarium.

Anledningen är att den elakartade hudcancerformen malignt melanom ökar kraftigt i Sverige.

- Flera studier pekar på en definitiv riskökning vid solariebruk, säger Ulrik Ringborg, professor i onkologi.

I Sverige är vi vana vid kyla och mörker under en stor del av året. Vilket kanske gör att vi är desto mer angelägna om att ligga i solen de få veckor på året då det är möjligt.

Alternativet till den riktiga solen, att sola solarium, blev populärt på 1980-talet. För många svenskar är det fortfarande självklart att ligga i solariet åtminstone några gånger per vinter.

Hudcancer ökar kraftigt

Våra solvanor har gjort att malignt melanom, en elakartad hudcancerform, har ökat kraftigt i Sverige de senaste decennierna.

Malignt melanom kan leda till döden, och experterna lägger nu allt större vikt vi förebyggande insatser och tidig upptäckt.

- Vi avråder nu helt från solning i solarium av kosmetiska skäl. Det finns i dag mer information, flera studier, som pekar på en definitiv riskökning vid solariebruk, säger Ulrik Ringborg, professor i onkologi vid Radiumhemmet i Stockholm, till Dagens Medicin.

Viktigt att skydda barn

- Fast den viktigaste faktorn är ändå solens strålning. Alla bör umgås försiktigt med solen.

Enligt nya rön är det också av största vikt att skydda barn från solen.

Hudförändringar som kan leda till malignt melanom grundläggs ofta i barndomen, och barns hud kan vara känsligare för solens strålar än vuxna.

Enligt Ulrik Ringborg ska barn inte sola alls under sitt första levnadsår. Äldre barn bör skyddas med kläder och hattar när de är i solen.

En felaktig föreställning är att man kan sola längre och intensivare om man smörjer in sig med solskyddsmedel. Men, säger Ulrik Ringborg till Dagens Medicin, solskyddsmedel ska bara användas som komplement till det allra mest effektiva solskyddet - nämligen kläder.

- Vi vet i dag heller inte hur och hur mycket solskyddsmedlen skyddar mot malignt melanom, säger han.

Fakta/malignt melanom:

Maria Saving