Betala - för trängsel

Trafikforskare vill att Stockholm får samma bilavgifter som i Singapore

1 av 2 | Foto: SANNA SJÖSWÄRD
INGA TRAFIKLEDER Trafikforskaren Ingemar Ahlstrand tror inte att nya trafikleder är något för Stockholm. Han vill i stället införa den typ av bilavgiftssystem som finns i Singapore.
NYHETER

Alla vill inte bygga nya trafikleder för att lösa trafikproblemen i Stockholm.

- Det är bättre att satsa på trängselavgifter, säger trafikforskaren Ingemar Ahlstrand.

Hans minst sagt radikala lösning består av att utrusta alla bilister med ett gratis betalkort laddat med 5 000 kronor. För den som kör ofta i innerstaden räcker pengarna i fem, sex månader. Resten av året får ägaren ladda kortet med egna pengar för att kunna fortsätta att köra.

Den som sällan använder bilen får pengar kvar på kortet när året är slut. Dessa pengar tillfaller bilägarna som en kompensation för att de kör mindre bil under högtrafik. Återbäringen på trängselavgifterna kan betalas ut på samma sätt som återbäringen på skatten.

- Bilägarna som grupp får genom denna lösning tillbaka de inbetalade avgifterna bortsett från kostnaderna för att driva avgiftssystemet, säger Ingemar Ahlstrand.

För att köerna i Stockholm ska försvinna krävs att var tionde bilist i högtrafik väljer att ställa bilen. Det tror Ingemar Ahlstrand är fullt möjligt med detta system. 2010 skulle antalet bilar som köar i högtrafiken minska med 90 till 95 procent jämfört med i dag.

"Starka särintressen för motorlederna"

- Förklaringen till att de olönsamma Dennislederna tas upp igen är att det finns starka särintressen som har mycket att vinna på att motorvägslederna byggs.

- Kostnaden för Förbifart Stockholm beräknas bli drygt elva miljarder kronor. Det gör att skattebetalarna förlorar 70 öre av varje krona som satsas på leden, säger Ingemar Ahlstrand.

- Dessutom skulle det ta minst tio år innan Förbifart Stockholm kan öppnas för trafik om planeringen påbörjas i dag medan trängselavgifter skulle kunna vara i drift inom bara två år, säger han.

Redan på 1970-talet införde Singapore ett system med bilavgifter för infart till innerstaden. Från början var det ett manuellt system, men sedan 1998 helautomatiskt. Priset varierar med fordonstyp och med tid på dygnet.

Omedelbart efter införandet sjönk antalet fordonspassager med cirka 20 procent, för att sedan öka något igen. Läget är nu att trafiken under rusningstrafik minskat med ungefär 15 procent.

Så fungerar trängselavgifterna i Singapore

Aftonbladets namninsamling:

Sven-Anders Eriksson