Professor: Självmord omöjliga att förutse

NYHETER

26-åringens självmord borde ha kunnat undvikas.

Att det nu ändå skedde behöver inte bero på oskicklighet, anser Sten Levander, professor i rättspykiatri.

- Det går inte att röntga folk och se om de tänker ta livet av sig, säger han.

Foto: TV 4
Sten Levander.

En del självmord är omöjliga att förutse. Den som verkligen vill kan vanligen också begå självmord.

- Jag har också ett antal dödsfall på mitt samvete där jag har bedömt fel. En psykiater som inte har begått misstag har inte behandlat patienter.

Begränsade resurser

Finns det inget 100-procentigt skydd?

- Nej, och det skulle innebära 100-procentig nonintegritet för patienten. Det är också en ekonomisk fråga och psykiatrin har begränsade resurser. Använder man dygnet runt extravak går det åt tre, fyra personer heltid för det. Då tas det från andras vård. Man är tvungen att välja mellan två onda ting.

Hur vanligt är det med självmord inom psykiatrin?

- Patienter inom psykiatrin är mycket självmordsbenägna. Av dem med affektiva depressionssjukdomar och psykossjukdomar tar i genomsnitt en eller två procent livet av sig per år. Med behandlingen med så kallade lyckopiller har vi fått ner självmorden från 2 000 till 1 500 de senaste tio åren.

Socialstyrelsen ska utreda 26-åringens självmord.

Tillsynschefen Lennart Rinder vill inte kommentera sjukhusets agerande.

- Vi har påbörjat en utredning om rymningen. Den kommer att omfatta denna tragiska händelse.

Anders Johansson