Bush satsar på olja, kol och kärnkraft

USA:s president: ”Energiproduktion och miljöförbättringar är inte motsatser”

NYHETER

NEW YORK

USA:s president George Bush slog ett slag för olja, kol och kärnkraft när han på torsdagen presenterade en omfattande plan för landets framtida energiförsörjning.

- Energiproduktion och miljöförbättringar är inte motsatser, sade presidenten.

Foto: AP
- Kärnkraften svarar i dag för en femtedel av vår elektricitet, men vi har inte byggt ett nytt kärnkraftverk sedan 1973, sade president Bush.

Kritikerna hävdade omedelbart att förslaget stred mot Kyoto-protokollet och hotar miljön.

Bush stakade ut USA:s framtida energiförsörjning vid ett tal i St Paul i Minnesota.

Under 25 minuter varnade Bush för "mörka tider", en akut energikris i USA och risken att drabbas av utpressning av fientliga oljestater om landet inte omedelbart ökar den inhemska energiproduktionen. Presidenten betecknade energikrisen som den värsta sedan oljekriserna på 70-talet.

Mer olja

George Bush krävde sedan att oljebolagen tillåts inleda nya oljeborrningar, även i orörda naturområden som tidigare varit lagligt fredade. Han försvarade kolet som en av landets viktigaste energikällor och hoppades att USA skulle satsa på en utbyggnad av rörledningar för gas och olja samt 1 300 nya raffinaderier.

- Kärnkraften svarar i dag för en femtedel av vår elektricitet, men vi har inte byggt ett nytt kärnkraftverk sedan 1973, sade Bush. Han vill häva förbudet att återanvända kärnbränsle samt minska de juridiska riskerna för kärnkraftsbolag vid en olycka.

Skattelättnader

Utbyggnaden av kärnkraften stoppades efter reaktorhaveriet i Three Mile Island 1979.

Enligt Bush kan de traditionella energikällorna göras renare och säkrare genom ny teknik. Han föreslog samtidigt skattelättnader och stöd för utveckling av förnyelsebara energikällor och bensinsnåla bilar.

- Vi måste hitta en ny ton i diskussionen om vår framtida energi. I dag skriker vi alldeles för mycket, avslutade Bush sitt tal.

Torsdagens förslag visade att Bush också i handling vänder ryggen till det internationella Kyoto-protokollet som kräver en minskning av utsläppet av växthusgaser.

Miljöhot

Kritiker dömde bland annat därför omedelbart ut förslagspaketet som innehåller 105 rekommendationer på 163 sidor.

- Förslaget har tagits fram i största hemlighet av president Bush och vicepresident Dick Cheney. Men det är gamla lösningar som dammats av och som innebär ett direkt hot mot miljön, sade den demokratiske senatsledaren Tom Daschle direkt efter talet.

- Vi tror inte lösningen är att borra efter mer olja och bränna mer kol, sade Daschle som anklagade administrationen för att gå oljeindustrins ärenden.

Kritik i Göteborg

Han konstaterade att förslaget inte innehåller några direkta lösningar på dagens akuta energikris med rekorddyr bensin och elavbrott i Kalifornien.

- Än värre är att den saknar en ansvarsfull och framsynt lösning på energiproblemet.

Den amerikanska kritiken lär dock vara lindrig, jämfört med de angrepp på Bush kan vänta när han besöker Göteborg för EU-toppmötet i juni.

Grim Berglund/TT