14-åring åt p-piller – dog av blodproppar

NYHETER

Ännu en ung flicka har avlidit efter att ha ätit p-piller.

Den 14-åriga flickan fick pillren mot sina rikliga menstruationer. Ett halvår senare var hon död - på grund av flera blodproppar i lungorna.

- Blodproppar är en känd biverkan, säger läkaren Staffan Blom.

Så sent som i april gick Läkemedelsverket ut och varnade för riskerna med p-piller. Då hade en 16-årig flicka dött av blodproppar i lungorna.

Nu skriver Dagens Medicins nätupplaga att en 14-årig flicka från Norrbotten också avlidit efter p-pilleranvändning.

Flickan uppsökte läkare på grund av sina oregelbundna, rikliga menstruationer. Efter att ha prövat olika behandlingar skrev läkarna ut p-pillret Desolett åt 14-åringen.

P-pillren hjälpte mot flickans besvär. Men efter att ha ätit pillren i ett halvår blev flickan plötsligt akut sjuk. Hon var på väg till sjukhuset i ambulans när hon fick andnings- och cirkulationsstopp. Återupplivningsförsöken hjälpte inte, och flickan avled innan hon kommit fram till sjukhuset.

Obduktionen visade att dödsorsaken var massiv lungemboli - det vill säga flera proppar i lungorna.

Fallet ska utredas

Socialstyrelsen har fått in en anmälan och ska nu utreda fallet.

- P-piller används ibland för att komma till rätta med oregelbundna och kraftiga blödningar, men det innebär också en risk för användaren, säger Staffan Blom, läkare vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Umeå till Dagens Medicin.

14-åringen rökte inte och löpte heller ingen känd ärftlig risk att drabbas av blodproppar.

Däremot led hon av en sjukdom, som läkarna ska ha tagit hänsyn till när de skrev ut p-pillren åt henne.

Överläkaren som gjort anmälan anser att flickan behandlats korrekt. Hon vill att Socialstyrelsen ska pröva fallet eftersom det är av principiell betydelse när det gäller hur p-piller skrivs ut åt unga flickor.

”Extremt ovanligt”

- Med tanke på hur många som använder p-piller är det som hänt extremt ovanligt. Men blodproppar är en känd biverkan, säger Staffan Blom.

Enligt studier är risken för blodpropp störst med p-piller av tredje generationen - Desolett och Mercilon.

Det vill säga den sorts piller som båda de döda flickorna använde.

Maria Saving