Curman lämnar ett företag i djup kris

NYHETER

Verkställande direktör och programdirektör saknas.

Tittarna flyr. Personalen är i uppror.

SVT är ett företag i djup kris.

På ett halvår har hela den högsta ledningen på Sveriges television fått sparken på grund av sin privatekonomi.

I december tvingades programdirektören Mikael Olsson lämna sin post sedan Aftonbladet avslöjat att han skönstaxerats av skattemyndigheterna. Han hade inte ens orkat sätta sin signatur på deklarationsblanketten.

Resolut agerande av Larsson

I maj upprepas historien. Aftonbladet avslöjar att Maria Curman äger aktier i konkurrerande MTG. Styrelseordförande Allan Larssons agerande är lika resolut som i vintras. Curman skiljs från sitt uppdrag innan tidningen ens kommit ut.

Kvar i den högsta ledningen finns nu den tillförordnade programdirektören Thomas Nilsson – också han delägare i en konkurrent.

Naiva – eller bara dumma

Frågetecknen är många. För det första är det obegripligt att Curman och Nilsson inte själva tyckt att det är underligt att ha intressen i TV 3 och TV 4. Antingen är de naiva intill dumhetens gräns. Eller också är de så uppfyllda av Sveriges Televisions institutionella uppfattning av sig självt att de inte ens fattar att det är ett problem.

En tredje förklaring kan vara att de inte begripit att makt och ansvar går hand i hand med att äga aktier eller optioner. Hur hade Curman och Nilsson tänkt agera som ansvarsfulla ägare i MTG och TV4? Tanken svindlar.

Det andra frågetecknet gäller särbehandlingen av Maria Curman. Hon får sparken på sekunden. Thomas Nilsson däremot får sitta kvar.

Allan Larsson kommer motivera sitt agerande senare. Tills dess måste man fråga vad som ligger bakom. Är MTG-aktierna bara en välkommen anledning för Larsson att genomföra det som han ändå tänkt göra? Är det mindre ansvarsfullt att vara tillförordnad chef än ordinarie? Eller är det helt enkelt så att SVT måste ha någon kvar i ledningen? Ett stort företag kräver att någon tar det yttersta ansvaret.

Det tredje och största frågan gäller framtiden för Sveriges television, landets största tv-bolag. Tiden efter förre tv-chefen Sam Nilssons pensionering måste betraktas som minst sagt stormig. Karusell i ledningen, uppror bland personalen och vikande tittarsiffror. SVT är ett företag i djup kris.

Sex månader efter att Mikael Olsson fick sparken finns fortfarande ingen ny programdirektör. Från och med i dag finns inte heller någon verkställande direktör. Det är tur att SVT inte är börsnoterat.

Måste ha portion sunt förnuft

Ansvaret vilar nu tungt på den styrelse som tillträdde för ett år sedan. De måste omgående skaka fram en ny vd och en ny programdirektör. Dessa bör inte bara vara goda ledare, fantastiska administratörer och framsynta publicister.

De måste också klara de krav som normalt ställs på medborgarna. Exempelvis kunna deklarera och använda kontokort. Och de måste förstå att man varken kan vara delägare i konkurrerande firmor eller sitta i deras styrelser.

De måste helt enkelt ha en portion sunt förnuft. Det tycks vara en bristvara i SVT-toppen.