Känd forskare dömd för djurplågeri

NYHETER

En av Sveriges mest framstående cancerexperter fälldes i dag för djurplågeri.

Forskaren injicerade tumörceller i svansen på friska djur, utförde amputationer och lät sedan djuren självdö.

Den 54-årige docenten ansvarar för cancerforskningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Han har i många år forskat om bröst- och prostatacancer och är ansvarig för djurförsök som bedrivs på institutionen.

Enligt den ansökan docenten själv skrev till Djuretiska nämnden skulle friska möss utsättas för bestrålning. Om djuren blev så sjuka att de kunde förväntas dö inom ett par dygn skulle de avlivas för att förkorta lidandet.

Verkligheten var en annan.

Mössen injicerades med tumörceller i svansen. Sedan skars de tumörsmittade svansarna av. För att djuren inte skulle förblöda omedelbart sattes en stålklämma i såret.

Ingenstans framgår att bedövning användes då svansarna amputerades. Och inga djur avlivades.

Då Miljöförvaltningen inspekterade forskarens arbetsplats förra året hittades bland annat självdöda djur i burarna.

- Jag kommer ihåg att vi reagerade för hur djuren såg ut, säger Heléne Duvgren, stadsveterinär och den som skrev under polisanmälan mot docenten.

Ett antal expertvittnen var vid rättegången inte överens om hur mycket mössen plågades eller hur stor deras förmåga att känna smärta var.

Åklagaren ansåg ändå att docenten uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har utsatt djuren för avsevärt lidande.

- Om försöket bedrivits på det sätt som det utfördes är det osannolikt att djurförsöksetiska nämnden godkänt försöket, säger dåvarande djurskyddsinspektören vid miljöförvaltningen i ett underlag för polisanmälan.

Docenten dömdes av tingsrätten i Göteborg till 60 dagsböter.

Caroline Olsson