Kärnbränsle slutförvaras vid Ålands hav

NYHETER

Finlands utbrända kärnbränsle ska grävas ner och slutförvaras vid Ålands hav mittemot svenska Forsmark.

Det beslutade finska riksdagen på fredagen.

I dag förvaras Finlands utbrända känrbränsle tillfälligt i anslutning till landets två aktiva kärnkraftverk.

Den nya underjordiska förvaringen ska ligga i byn Eurajoki cirka tio mil norr om Åbo.

Här cirka 500 meter under markytan ska de utbrända reaktorstavarna kapslas in i tjocka kopparbehållare. Det tjocka skalet uppges skydda från strålning i 100 000 år.

Bygget ska enligt planerna påbörjas år 2010 och beräknas stå klart att ta i drift år 2020.

Först i världen

Enligt Greenpeace är Finland det första land i världen som godkänner planer på att gräva ner kärnavfall i marken.

Miljövänner fruktar nu att beslutet , som togs med stor majoritet, innebär att Finland nu satsar på att bygga ut kärnkraften.

Bland de 159 ledamöter som röstade ja finns även De Gröna i Finland.

Finland har i dag fyra kärnreaktorer i drift vid två olika anläggningar som tillsammans producerar ungefär en tredjedel av landets el.

Kärnkraftsindustrin vill bygga en femte reaktor. Beslutet i den finska riksdagen i dag tolkas nu av många som att utbyggnadsplanerna kommer att få grönt ljus, uppger AP.

I Eurajoki jublar man åt beslutet. Majoriteten är sedan tidigare för en utbyggnad och här finns redan ett av de två kärnkraftverken i landet.

Att få slutförvaringen inom kommungränsen innebär arbetstillfällen och inkomster.

Caroline Olsson