SVT – det är lika med kris överallt

NYHETER

Allan Larsson är mycket, mycket tydlig.

Det är en välkommen glipa i dimman som omger Sveriges television. Ett töcken som håller på att bli förödande för företaget.

Sveriges television är i djup kris. Tittarkris, ledningskris, förtroendekris. En viktig orsak är den otydlighet som präglar hela företaget. Man försöker spela på åtminstone två planhalvor samtidigt.

Fint och folkligt. Sveriges television är ett public serviceföretag. Det brukar översättas med en television i allmänhetens tjänst.

I verkligheten handlar det om att både tillfredsställa den breda publiken och den kulturmaffia som styr mediadebatten i Sverige. Att ha höga tittarsiffror men ändå sända smala program.

Kluvenheten avspeglas i den nya programprofil som sjösattes i vintras. Ena kanalen ska vara till föra alla. Den andra för finsmakarna.

Det är möjligt att det är en bra idé. Men varför ska skattepengar användas till att producera Robinson? Frågan har inte fått något bra svar sedan Sveriges television upphörde att ha monopol på marksänd tv för nio år sedan.

Bolag men ändå inte. Sveriges television är ett aktiebolag som ägs av staten. För att låtsas att det är ett vanligt företag har regeringen tillsatt en stiftelse som ska leka ägare.

Matas med samma bilder

Normalt tillsätter ägarna bolagens styrelser. Men i Sveriges televisions fall får ägarstiftelsen varken tillsätta styrelseordförande eller en av två suppleanter. Det gör regeringen.

Antingen genomförs ägarexperimentet fullt ut. Eller också slutar man att inbilla omgivningen att SVT är någonting annat än det är - ett helstatligt bolag styrt från kulturdepartementet.

En redaktion - flera program. De tre redaktionerna SVT24, Rapport och Aktuellt har i princip slagits samman till en enda stor nyhetsredaktion. Profilerade reportrar och programledare ska sätta prägel på vart och ett av programmen.

Resultatet har blivit att tittarna matas med ungefär samma bilder och ungefär samma inslag i tidiga Aktuellt, Rapport och Aktuellts huvudsändningar liksom sena Rapport.

Larsson tycker Curman är ett pucko

Att det blir billigare är solklart. Men för tittarna är det obegripligt. Aftonbladet heter samma sak i alla upplagor. Det gör inte SVT:s nyheter.

Två chefer, inte en. Efter modell från TV4 införde SVT förra årsskiftet ett dubbelt ledarskap. Vd och programdirektör skulle båda tillsättas av styrelsen och vara i princip likställda.

Upplägget var lika otydligt som resten och har inte fungerat. Vid nästa ordinarie styrelsemöte antas nya och mindre svårtolkade instruktioner till de båda befattningshavarna.

Allan Larsson, SVT:s styrelseordförande, är däremot mycket tydlig Det var "klandervärt" av Maria Curman att köpa MTG-aktierna förra sommaren. På normalsvenska betyder det att Larsson tycker att Curman är ett pucko.

I hennes ställe hade Allan Larsson redan avgått i stället för att symboliskt klamra sig kvar på vd-posten tills på måndag.

Larsson och Curman har dessutom haft olika åsikter om den nya arbetsinstruktionen till vd och programdirektör. Curman fick skriva om tre gånger innan Larsson blev nöjd.

Larssons tydlighet är en välkommen glipa i dimslöjorna kring Sveriges television. Den borde dock sträcka sig längre än till instruktionerna och personerna i ledningen. Framför allt borde styrelsen samla sig till ett svar på den grundläggande frågan: Varför finns Sveriges television?