Mobilstrålning kan påskynda Alzheimers

”Det är ett jättelikt experiment som pågår”

NYHETER

Strålning från mobiltelefoner kan skada delar av hjärnan.

I värsta fall påskyndas sjukdomar som parkinson och MS.

Det visar en tvärvetenskaplig studie vid Lunds universitet.

Enligt studien skadas den så kallade blod-hjärnbarriären i hjärnan av strålningen. Barriären är en spärr som normalt skyddar hjärnans nervceller från giftiga eller främmande ämnen.

Skador i barriären skulle enligt forskarna kunna leda till att vissa nervsjukdomar påskyndas, bland annat parkinson, Alzheimers sjukdom och MS.

Förändringar i hjärnan

I studien har försök gjorts med råttor, som utsatts för samma typ av strålning som genereras av en aktiv mobiltelefon.

Råttorna fick enligt studien tydliga förändringar i hjärnan. Redan vid små mängder skadades blod-hjärnbarriären, bland annat med resultat att äggviteämnet albumin läckte ut i hjärnan.

Enligt delar av studien som ännu inte publicerats skulle även andra ämnen, till exempel farliga tungmetaller, kunna läcka ut genom den skadade skyddsbarriären och skada hjärnceller.

- Vi har kunnat se att hjärncellerna ”laddar upp” av albuminet och kanske alla andra substanser av den storleken. Alltså finns det en god möjlighet för nervcellerna att skadas, säger Arne Brun, professor i neuropatologi, Lunds universitet, till TV4.

"Ett jättelikt experiment"

Han jämför att utsätta sig för mobilstrålning ofta med att nöta på hjärnans kapital.

- Den har visserligen en stor inneboende reparationsförmåga, men vi rör oss med stora mängder exponerade människor. Så det är ett jättelikt experiment som pågår.

Det är ännu inte med säkerhet fastslaget om och i så fall hur människor kan skadas av strålningen från mobiltelefoner.

Ingen har med säkerhet kunnat fastställa att strålningen från mobiltelefoner verkligen ger människor farliga skador på kort eller lång sikt.

Däremot har en rad forskare vid olika tillfällen visat att kroppen påverkas.

Caroline Olsson