Facket lever på börsklipp

Medlemmarnas avgifter räcker inte - aktierna ger miljardvinst

NYHETER

LO-facken gjorde miljardvinster på börsen förra året.

Det var de tvungna att göra.

Aftonbladets granskning visar att facken inte skulle överleva utan börsklipp.

Foto: Anders Deros, AP
SKILDA VÄRLDAR? INTE LÄNGRE. LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin går i första maj-tåget i Göteborg tillsammans med sin dotter Hannah Wedin. På börsen i New York jagar mäklarna sekunder och miljarder. I dag är LO-facken beroende av sina aktievinster för att överleva. Medlemmarna sviker och facken vågar inte höja avgifterna.

Sju av nio stora LO-förbund visar röda resultatsiffror för sin verksamhet år 2000. Stora medlemstapp och rädslan för att höja avgifter har gjort LO beroende av stigande aktiekurser. Medlemsavgifterna täcker inte kostnaderna.

Moderförbundet LO är också för dyrt för sin kostym. Förra året gick verksamheten 63 miljoner back och räddades enbart av ett överskott från värdepapper, ränteintäkter och vinstandelar i andra koncernföretag.

Underskottet var planerat

Minussiffrorna kommer inte som någon överraskning för Wanja Lundby-Wedin. Tvärtom ingår det i kalkylen.

- Långsiktigt kan vi naturligtvis inte leva på kapitalet, men vi har kommit överens om hur stort det kapitalet ska vara och planerat ett underskott de senaste åren, säger hon.

Störst problem hade Kommunal som visade en verksamhets-förlust på 111 miljoner, resultatet blev till slut 30 000 kronor plus. Före detta chefsekonom PO Edin tycker inte att förbundet misskött sin ekonomi.

- Jag tycker att det verkar som om uttaget från kapitalet ligger ungefär på gränsen, med tanke på den förmögenhet som Kommunal har, säger Edin.

Börsvinst fick Metall på plus

Metalls verksamhet gick också med förlust men en oväntad börsvinst vände resultatet.

- Vi fick 253 miljoner till konfliktfonden. Egentligen förlorade vi mycket förra året men tidigare års investeringar lyfte resultatet, säger Håkan Arnelid, ekonomichef på Metall.

Och det var nödvändigt. År 2000 var ett dystert Metall-år. Oväntat många sjukskrivningar kostade drygt 40 miljoner mer än beräknat och förbundet tappade nära 6 000 medlemmar.

Hela LO-kollektivet miste

50 000 medlemmar förra året. Få förbund vågar höja medlemsavgifterna av rädsla för att tappa än fler. Pappers beslutade vid sin förra kongress att trots minusresultat sänka fackavgiften ytterligare en tiondel.

- Vi har i ladorna och kan leva med underskottet. Men vi har en policy att inte ha något direktägande i aktier utan i fonder, säger Robert Lundberg, förbundskassör.

LO har etiska placeringsregler för vilka företag som man ska köpa aktier i. Men Byggnads är det enda förbund som aktivt undviker motparterna på arbetsmarknaden.

- Vi har inskrivet i stadgarna att vi inte ska äga aktier i de byggföretag som vi förhandlar med, säger Ove Bengtsberg.

Avgiften kommer inte att höjas

Moderförbundet LO:s avgifter har legat still sedan 1991, fackförbunden hävdar att de inte kan betala mer och LO:s kanslichef har inga planer på att höja avgiften.

- I första hand ska verksamheten finansieras av medlemsintäkter men vi gör ett visst undantag eftersom vi vill att pengarna ska komma medlemmarna till del. Samtidigt har vi minskat kostymen med en tredjedel under nittiotalet, säger Erland Olauson, kanslichef på LO.

Men hur kan LO bygga sin verksamhet på företagens vinster, samma företag som sparkar era medlemmar?

- Om våra beslutsfattare skulle kunna misstänkas styras av avkastningen på Ericssonaktien, då skulle det vara oerhört illa. Men eftersom vi håller isär kapitalförvaltning och besluten om verksamheten är det inget problem, säger han.

ARTIKELN HANDLAR OM