Antibiotika kan ge bröstcancer

NYHETER

Antibiotika kan öka risken för yngre kvinnor att få bröstcancer.

Det visar ny forskning från Finland.

Professor Herman Adelcreutz började forska om sambandet bröstcancer/antibiotika när en kollega dog efter flera stora antibiotikakurer.

Herman Adelcreutz.

Kollegan avled i bröstcancer, endast 39 år gammal.

- Hennes död fick mig att tänka efter - hon var läkare och levde väldigt sunt - och var aldrig borta från jobbet. "Jag måste vara på sjukhuset", sa hon och tog följaktligen mycket antibiotika, berättar professor Herman Adelcreutz, 69, vid Helsingfors universitet.

"Intresseant teori"

I en studie med 9 461 kvinnor mellan 18 och 89 år upptäckte han att bröstcancerfrekvensen ökade med mer än 30 procent för de kvinnor under 50 år som uppgav att de ätit antibiotika mot exempelvis blåskatarr.

- Sambandet består i att antibiotikan motverkar ämnet enterolactone, som bildas i tjocktarmen och går ut i blodet och skyddar mot cancer, förklarar Adelcreutz.

Docent Lars-Erik Rutquist, en av Sveriges ledande experter på bröstcancer, säger:

- Teorin låter mycket intressant.

- Men om det skulle kunna få betydelse för förebyggande vård är för svårt att säga ännu.

De kvinnor som ligger mest i riskzonen har kroniska urinvägsinfektioner. Då kan man ta upp till tre-fyra kurer om året.

Kalle Malmstedt