Inhalator ger nytt hopp för diabetiker

Forskarna hoppas att patienter ska slippa injicera

NYHETER

Att andas in insulin i stället för att injicera fungerar utan att ge biverkningar.

Nu hoppas forskare att patienter med typ 2 diabetes slipper injicera och i stället väljer att snabbare börja med inhalerat insulin.

Då skulle risken för ögon-, lever- och nervskador minska.

140 patienter i USA har behandlats med

Exubera, ett insulin i pulverform, som inhaleras.

Ett problem med inhalerat insulin är att bara 10-15 procent tas upp i blodet.

Forskarna vet inte var överskottet tar vägen eller om det skadar patienterna.

Kan få ärrbildning

En av 1 000 patienter som behandlats med Exubera har utvecklat ett tillstånd som kan

ge ärrbildning i lungorna.

Men analytiker säger nu att det motsvarar antalet fall i hela befolkningen.

Inga biverkningar

Och av de 140 i testgruppen har inga fått några biverkningar - det inhalerade insulinet har reglerat blodsockernivåerna hos dem i två år utan att skada lungfunktionen.

Att andas in insulinet långt ner i lungorna hoppas forskarna ska göra att patienter med typ 1 diabetes kan minska på injektionerna och att patienter med typ 2 diabetes kanske kan slippa injektioner helt.

Flest drabbas av typ 2 diabetes

Typ 1 diabetes drabbar oftast barn och unga som helt slutar producerar eget insulin.

Typ 2 utvecklas ofta efter 45 års ålder och svarar för 90-95 procent av alla fall. Patienterna producerar då för lite insulin.

Petter Ovander