”Mina patienter har varit nöjda och tacksamma”

NYHETER

Doktor Slavov är varnad en gång.

Ändå växer högarna med tvivelaktiga recept och läkarintyg.

Läkemedelsverket, polis och försäkringskassor misstänker fusk.

Men den 85-årige privatläkaren tycks inte gå att stoppa.

Läkaren fortsätter att skriva falska intyg. Utan någon som helst undersökning fick vår reporter ett sjukintyg månaden ut.

Varför sätter ni inte stopp för verksamheten?

– Så länge de sjukskrivna inte själva säger att de är friska är det svårt att bevisa motsatsen, säger Erica Palmbring på socialstyrelsens tillsynsenhet i Stockholm.

Fusk med recept och läkarintyg

Där är Vladimir Slavov välkänd. Sedan 1994 har de fått in tolv anmälningar om hans verksamhet. I samtliga fall handlar det om fusk med recept och olika slags läkarintyg.

Redan 1987 beslutade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd inskränka läkarens rätt att skriva ut tung narkotikaklassad medicin.

– Det är jag glad för. Jag var rädd förut. Patienter som kom och ville ha det och det... Nu kan jag säga att jag inte har den typen av recept längre, säger doktor Slavov.

Men receptblocket går att använda till annat.

Vid en kontroll av tretton slumpvis utvalda journaler på mottagningen upptäckte Erica Palmbring att tio av patienterna fått potensmedlet Viagra eller bantarpillret Xenical. Vissa fick både och.

Erkänner att han varit frikostig

Journalanteckningarna är både svårtydda och knapphändiga. Inte ens längd och vikt finns med.

– Det finns en rad kriterier patienten måste uppfylla för att få de här preparaten. Och dessa måste dokumenteras, så på den punkten har han brustit, säger hon.

Vladimir Slavov medger att han varit frikostig med potenspillren.

– Men nu måste jag akta mig och bara skriva ut ett paket i taget, säger han och skyller den dåliga journalföringen på att patienterna inte vill skylta med intima detaljer.

Fem av de granskade journalerna gällde sjukskrivningar under längre perioder. I fyra fall uppgavs orsaken vara ”ryggbesvär med gångproblem”.

Socialstyrelsen bad Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att granska ärendet.

Läkaren hävdade då att han visst gjort alla nödvändiga undersökningar men inte redogjort för dem i journalen.

Reportern ”såg seriös ut”

Sjukintyget till Aftonbladets reporter förklarar doktor Slavov med att han måste ha sett seriös ut.

– Har jag uppfattningen att någon inte ljuger vill jag inte terrorisera honom genom att be honom klä av sig, utan skriver det han säger, säger han och påpekar att det sällan händer.

– Jag har arbetat i Sverige i 25 år och mina patienter har varit nöjda och tacksamma, säger han.

Ansvarsnämnden har tilldelat läkaren en varning.

Däremot avslog de socialstyrelsens begäran om prövotid på två år.

Prövotid innebär att läkarens legitimation dras in om han inte bättrar sig.

– Vi brukar få stopp på oseriösa läkare även om det tar sin tid, säger Erica Palmbring.

Caroline Hougner