Mördarbakterie drabbar allt fler unga

NYHETER

Mördarbakterien dödar mellan 30 och 40 svenskar årligen.

Och nu ökar antalet personer som drabbas av blodförgiftning på grund av den livsfarliga bakterien.

Bland de drabbade finns i år fler yngre, fler kvinnor och fler barn än tidigare.

Under årets fyra första månader har 133 personer fått blodförgiftning av streptokocker. Den siffran kan jämföras med samma period förra året, då 84 personer drabbades.

Håller trenden i sig kommer runt 400 personer att ha insjuknat fram till årsskiftet.

- Ökningarna och minskningarna beror på normala fluktuationer, och just nu är vi inne i en uppgångsperiod, säger Victoria Romanus vid Smittskyddsinstitutet till aftonbladet.se.

Variationerna anses bero på att befolkningen bygger upp en immunitet mot bakterien. I nya generationer finns inte immuniteten, och nya undertyper av streptokocker kan dyka upp.

Mellan 30 och 40 svenskar dör varje år av den så kallade mördarbakterien, eller streptokocker grupp A.

Förra året avled en läkare på Östra sjukhuset i Göteborg av mördarbakterien. Efter ett arbetspass på barnkliniken fick läkaren sina ben amputerade - nästa dag var hon död.

- Det kan vara en allvarlig infektion med ett mycket dramatiskt förlopp. Vissa individer dör inom loppet av ett eller två dygn efter insjuknandet, säger Victoria Romanus.

Var tionde bär på bakterien

Bakterien är allmänt spridd, och var tionde svensk bär på streptockocker av den här typen. Den finns i näsa och hals, och leder oftast bara till lindriga infektioner i halsen.

Det är när mördarbakterien sprider sig till blodet som den blir farlig på allvar.

- I många fall vet man inte hur bakterien kommer in i blodet, säger Victoria Romanus.

- Är det en hudinfektion kan den sprida sig på djupet. Vävnaden bryts ner och man ser muskler och underliggande vävnader. Det blir blodigt och inflammerat och kan kräva operation.

Hur skyddar man sig mot bakterien?

- Det är väldigt svårt att förebygga. Men om man känner sig svårt sjuk och har en svår smärta på platsen för till exempel en hudinfektion ska man söka läkare tidigt, säger Victoria Romanus.

Finns inget vaccin

Det finns inget vaccin mot mördarbakterien.

Sjukdomen kryper neråt i åldrarna, något forskarna inte helt kan förklara. Medianåldern hos de allvarligt infekterade låg förra året på 68 år. I år ligger den på 52 år. Bland de drabbade finns i år fler yngre, fler kvinnor i fertil ålder och fler barn än tidigare.

Kvinnor som drabbas av svåra streptokockinfektioner i livmodern löper risk att drabbas av barnsängsfeber i samband med förlossning.

Cirka 20 kvinnor insjuknar varje år i barnsängsfeber. Majoriteten av dem kan räddas, men några avlider.

Fakta/ Streptokocker grupp A.

Maria Saving