Officer misstänkt för sextrakasserier

NYHETER

Blickar, sexskämt och ovälkomna blickar.

Det blev droppen för tre kvinnliga officerare ombord på HMS Carlskrona. Deras kollega, ett manligt befäl, fick avbryta långresan och flyga hem från Singapore.

I våras mönstrade prins Carl Philip på samma fartyg.

Flottans fartyg HMS Carlskrona genomför varje år en långresa. I våras blev dock resan allt annat än trevlig för tre kvinnliga besättningsmän, skriver Blekinge Läns Tidning.

Den 11 april lämnade de in en anmälan till sin chef ombord, kommendörkapten Erik Thermaenius. Anmälan gäller sexuella trakasserier från ett av de manliga befälens sida.

- Anmälan grundar sig på flera kränkande handlingar och ovälkommet uppträdande mot oss, skriver kvinnorna och beskriver hur mannen gett dem ovälkommen uppmärksamhet i form av:

Blickar

Kommentarer om deras kroppar

Skämt med sexuell anspelning

Starkt kontaktsökande, framför allt i ensamma situationer

Enligt de tre kvinnorna har mannen också flera gånger dröjt sig kvar i hygienutrymmet då någon av kvinnorna ombord skulle duscha.

Prins Carl Philip på samma fartyg

Fartygschef Thermaenius har nu lämnat anmälan till Fjärde minkrigsflottiljen. I samband med att anmälan gjordes, beslutades att den manlige officeraren omedelbart skulle skickas till Sverige.

När fartyget gick i hamn i Singapore avbröts mannens resa, och han flögs hem.

I slutet av april - det vill säga efter det att officeraren lämnat fartyget - mönstrade prins Carl Philip på HMS Carlskrona. Prinsen ska besöka flera länder med fartyget, bland annat Ukraina, Grekland och Irland.

Inom minkrigsflottiljen betraktar man händelsen med officeraren som pinsam, skriver BLT. Örlogschef Ingemar Elofsson vill inte nämare kommentera det inträffade:

- Ärendet är överlämnat till personalanvarsnämnden. Det är upp till dem att utreda och föreslå åtgärd, säger han till tidningen.

Ersatt av annat befäl

Den manliga officeraren skulle enligt de ursprungliga planerna ha följt med på resan ända till den 16 juni, då HMS Carlskrona återvänder hem.

Han är nu ersatt av ett annat befäl, och riskerar enligt BLT en varning för sitt uppträdande.

Maria Saving