Framfabs kurs steg med 155 procent

Fick in 158 miljoner i emission

NYHETER

STOCKHOLM

Internetkonsulten Framfab hade på tisdagen fått in 158 miljoner kronor i den första av två emissioner för att rädda bolagets akuta likviditetskris. Börskursen reagerade positivt på beskedet.

- Ett scenario där vi inte får in hela summan finns inte. Jag är helt övertygad om att vi når dit före torsdags utgång, säger Leif Andersson, Framfabs kommmunikationschef, till TT.

I första steget siktar Framfab på att få in 175 miljoner kronor av institutionella placerare. Teckningstiden för emissionen går ut på torsdag. I ett andra teckningsskede, 5-19 juni, siktar bolaget på ytterligare 150 miljoner kronor i en företrädesemission till de nuvarande aktieägarna. Villkoren för den andra emissionen är att minst 100 miljoner aktier tecknas samt att den första emissionen fulltecknas.

På tisdagen hölls också extra bolagsstämma i Framfab. Där drogs, enligt Andersson, mungipor upp i takt med Framfabs stigande börskurs under tisdagen.

- Båda emissionerna godkändes enhälligt. Den enda diskussionen var att vi fick lova att marknadsföra nästa emission och informera aktieägarna om deras möjligheter.

Den så kallade marknaden reagerade mycket positivt. Vid Stockholmsbörsens stängning hade Framfab stigit med nästan 155 procent till 3:36 kronor.

TT