NU får du diskutera EU

Påbudet är så dumt att man inte tror det är sant

NYHETER

Du pratade väl inte om EU i förrgår?

Det var tur.

Debatten om unionens framtid startar nämligen nu. Det har EU:s regeringschefer bestämt.

Om du trodde att du får diskutera EU efter eget huvud har du misstagit dig grundligt. Debatten om unionens framtid planeras av kommissionen i Bryssel. De vill att EU:s 370 miljoner invånare pratar på till 2004. Sedan får det vara slutsnackat.

I år ska diskussionen föras fritt. Varsågod och spåna!

Nästa år är det dags för en strukturerad debatt. Så ta ett djupt andetag innan du tar EU i munnen efter nyår. Då är det bara genomtänkta åsikter som gäller.

Startskottet för den svenska debatten avlossades i går. I Tonhallen i Sundsvall samlades bland andra utrikesminister Anna Lindh och professorerna Daniel Tarschys och Olof Peterson på "Storforum om framtidens Europa, vad händer efter Nice?" Garanterat folkligt.

Bakgrunden till spektak-let är den senaste, ännu inte beslutade, förändringen av EU:s traktat, det så kallade Nice-fördraget. Det arbetades fram i slutna rum och protesterna under toppmötet i Nice i vintras fick regeringscheferna att reagera.

De bestämde helt enkelt att nästa förnyelse av traktatet inte ska arbetas fram på samma sätt som de tidigare. Nu ska EU:s framtid debatteras bland dem det berör, medborgarna i de femton medlemsländerna.

Sagt och gjort. Med pukor och trumpeter lanserades EU:s framtidsdebatt i början av mars i Bryssel av statsminister Göran Persson och hans belgiske kollega Guy Verhofstadt. I går inleddes alltså den av makthavarna påbjudna diskussionen även i Sverige.

Egen logotype för varje land

85 miljoner kronor ur EU:s budget är avsatta. Varje medlemsland bör ta fram "ett passande namn och en professionell logotype" .

Helst bör vi koncentrera oss på fyra frågor enligt kommissionens elva sidor långa debattinstruktion. En tydligare maktdelning mellan unionen och medlemsländerna, den nyligen antagna rättighetskatalogens status, förenkling av traktatet och riksdagens roll i EU. Låter kul, inte sant?

Kommando: Debattera

Vilken sjuk hjärna som hittat på det här upplägget är oklart.

Klart är däremot att Europas politiska elit tror att man kan kommendera fram en debatt som "breddar och fördjupar" diskussionen om EU:s framtid och som leder till "radikala reformer".

Det är så dumt att man skäms. Inte bara över att bli beordrad till debatt. Utan också över att EU:s ledare har så dålig kontakt med verkligheten.

Så ska vi diskutera

Lena Mellin