”Min kurs var för dålig – jag vill ha tillbaka studielånet”

Uppsala Universitet slipper betala

NYHETER

Catarina Kalén blev arg och besviken över den dåliga undervisningen vid Uppsala universitet.

Hon skrev till Högskoleverket och krävde studielånet tillbaka.

Hon fick rätt - men inga pengar.

Foto: HÅKAN RÖJDER
fick rätt - men ingen ersättning Catarina Kalén tyckte att hennes kurs på Uppsala universitet var så dålig att hon krävde ersättning. Högskoleverket håller med om att kravet är rimligt. Nu ska reglerna ses över så att universiteten i framtiden kan bli skadeståndsskyldiga om undervisningen inte håller vad den lovar.

- Nej, men regeringen bör se över reglerna så att vi får möjlighet att betala ett skadestånd eller liknande för undermålig undervisning, säger Christian Sjöstrand, tillförordnad juristchef på Högskoleverket.

Catarina Kalén anmälde sig till en 20-poängskurs i "Radiojournalistik i digital miljö". Hon bor i Malmö och är journalist sedan 15-talet år tillbaka och hon ville fräscha upp sina radiotekniska kunskaper.

Undersökte kursen noggrant

Innan hon tog steget att under en termin ta ett studielån och flytta till Uppsala frågade hon mycket noggrant hur kursen var upplagd, vad hon skulle få lära sig.

- Svaren jag fick gjorde att jag bestämde mig, säger hon.

Det blev inte alls som det var sagt.

- Där fanns ingen modern utrustning för digitalradio, där fanns ingen studio för inspelningar, där fanns inga datorer. Inte förrän vi gått halva terminen fick vi en något så när modern utrustning, men aldrig någon studio.

- Från början var vi också för få elever. Därför blev jag väldigt förvånad när det efter någon vecka började droppa in studenter som inte hade behörighet att gå kursen. Resultatet blev en mycket elementär kurs i journalistik, säger Catarina Kalén.

Reglerna ska ses över

Det är därför hon vill ha tillbaka de 35 000 kronor hon tagit i studielån. Högskoleverket håller med henne i mycket av hennes kritik.

- Vi har konstaterat att det var en dålig utbildning men enligt de regler som finns i dag kan vi inte rekommendera att ett skadestånd betalas ut. En statlig myndighet kan bara bli skadeståndskyldig om myndighetsutövningen varit felaktig. Undervisning är ingen myndighetsutövning.

- Vi kan inte heller säga, att informationen varit felaktig, säger Christian Sjöstrand.

Högskoleverket begär därför att regeringen tillsätter en utredning som ändrar reglerna så att skadestånd kan bli en möjlighet för missnöjda studenter.

- Det är bra. Då har jag i alla fall åstadkommit något, säger Catarina Kalén.

Per-Iwar Sohlström