"Klart om Ringen - efter sommaren"

NYHETER

Här överlämnar Aftonbladet 8 000 namnunderskrifter med krav på att motortrafikleden Ringen byggs runt Stockholm.

Mottagare är finansborgarrådet Carl Cederschiöld (m) och gatuborgarrådet Sten Nordin (m).

Foto: SANNA SJÖSWÄRD
8 000 namnunderskrifter Aftonbladets kampanj för att bygga Ringen runt Stockholm för att slippa trafikkaoset som råder nu blev en succé. 8 000 namnunderskrifter samlades snabbt ihop. Här lämnar Aftonbladets trafikreporter Sven-Anders Eriksson över underskrifterna till finansborgarrådet Carl Cederschiöld och gatuborgarrådet Sten Nordin utanför Stadshuset.

Aftonbladets kampanj för Ringen väckte stort gensvar bland stockholmarna och namnlistorna blev snabbt påskrivna.

- Det är bara att konstatera att det finns en stark opinion för att bygga Ringen, säger Carl Cederschiöld.

- Vi moderater har aldrig varit emot nya leder.

Men moderatledare Cederschiölds uppgörelse med stockholmspartiet och Stella Fare är orsaken till den totala förlamning som drabbat trafikpolitiken i Stockholm.

"Lösning klar efter sommaren"

Under mandatperioden har inte en enda ny väg påbörjats, däremot massor av cykelbanor.

Norra länken har försenats i mer än fyra år därför att Stella Fare krävde en ny utredning av Vägverket. Under tiden står bilarna stilla och spyr ut farliga avgaser på Valhallavägen, i Norrtull, runt Roslagstull och Sveaplan.

Nu verkar det dock en lösning vara på väg.

- Det blir klart efter sommaren, säger Sten Nordin. Därefter kan vi ge regeringen besked.

Problemet är var Norra länkens tunnlar under Bellevueparken ska dras. Stella Fare kräver i ett kompromissförslag att tunneln dras närmare Sveaplans gymnasium. Något som Vägverket utrett, och avvisar med hänvisning till att kostnaderna är för höga. Dessutom blir störningar kraftigare under byggtiden.

Om staden trots det väljer gymnasiealternativet får man står för merkostnaden själv. Det rör sig om cirka 400 miljoner kronor.

Fare: Problemet är kollektivtrafiken

Stella Fare är inte överraskad över att så många vill ha Ringen.

- Det finns en högljudd opinion för att bygga motorvägar, men det finns också en stark miljöopinion. Hade ni i stället ställt frågan "Vill du hellre satsa på god miljö, bra sjukvård och skola än nya motorvägar?" hade ni fått ihop ännu flera namn.

Stella Fare ser hellre en satsning på nya pendeltågslinjer och att dessa byggs samman med tunnelbanan.

- Orsaken till dagens trafikproblem är Stockholms planering med en massa förorter som ligger utanför stadskärnan, och med en alldeles för dåligt utbyggd kollektivtrafik.

Tre av fyra vill ha en komplett trafikled runt stan

Sven-Anders Eriksson

ARTIKELN HANDLAR OM