Andreas Axelsson begär resning

Vill bli rentvådd från polismorden

NYHETER

Livstidsdömde Andreas Axelsson vill bli rentvådd från morden i Malexander.

Tillsammans med sin försvarsadvokat Thomas Wasteson tänker han begära resning i Högsta Domstolen.

- Med tanke på de nya uppgifter som framkommit från Jackie Arklöv så menar jag att det kan finnas skäl för en ansökan om resning, säger Thomas Wasteson till Aftonbladets nätupplaga.

Andreas Axelsson och hans försvarare har länge fört diskussioner om att ansöka om resning.

– Jag har för avsikt att besöka honom inom kort så vi får diskutera vidare, säger Thomas Wasteson.

Nya uppgifter i tv

Resningsansökan bygger främst på Andreas Axelssons egna uppgifter om händelseförloppet men även på de nya uppgifter som framkom i en dokumentär i SVT i går.

- Jackie Arklöv har berättat vad som hänt på mordplatsen i Malexander och de uppgifterna stödjer ju Andreas Axelssons berättelse av vad som hänt, säger Thomas Wasteson.

Hoppas på Arklöv

– Vår förhoppning är att Jackie Arklöv om möjligt ska berätta mer detaljerat om händelseförloppet i Malexander, säger Thomas Wasteson.

Innan resningsansökan kan läggas fram ska allt material gås igenom och sammanställas. Trots svårigheterna med att få resning i ett brottmål tror Axelssons försvarare att det finns en god chans i det här fallet. Jackie Arklövs uppgifter kommer i kombination med Andreas Axelsson version att tillmätas stor betydelse i en resningsansökan tror Wasteson.

Enligt uppgifter i SVT-dokumentären kan Andreas Axelsson trots sina skador mycket väl ha varit den som avlossat de sista dödande skotten mot en eller de bägge polismännen.

- Den bedömningen delar jag inte alls. Det var mer ett uttalande om hur lång tid det tar innan man drabbas av så svår blodförlust att man inte ska kunna röra sig på platsen. Det är ju inget stöd för en eventuell teori om att han skulle ha agerat på platsen, säger Thomas Wasteson.

Vad tror du om Axelssons möjligheter att bli rentvådd?

– Jag hoppas att det i slutändan blir en riktig bedömning för hans del, som utmynnar i att han inte döms för mord eller delaktighet i mord och att påföljden blir tidsbestämd, säger Thomas Wasteson.

Nyligen erkände Axelsson i en intervju tre nya rån 1998 mot Konsumbutiker i Åtvidaberg och Kisa och ett postrån i Hultsfred.

I SVT-dokumentären erkände Jackie Arklöv samma rån.

Wasteson vet inget om bakgrunden till erkännandena. Han tror inte heller att Arklöv och Axelsson pratat ihop sig.

- Jag vet inte om de har någon kontakt, säger Wasteson, till TT.

I mitten av maj beslöt biträdande chefsåklagare Peter Claeson i Linköping att återuppta förundersökningen om rånen. Utredningen gäller nu även Arklöv, uppger Sveriges Radio Östergötland.

Annika Sohlander