”Galna ko-sjukan kan spridas via vatten”

Brittiska forskare varnar: Tusentals slaktade djur måste grävas upp

NYHETER

LONDON

Brittiska forskare varnade på fredagen för att myndigheterna kan tvingas gräva upp tusentals djur som slaktats och grävts ned i kampen mot mul- och klövsjuka. Orsaken är att kadavren misstänks kunna sprida galna ko-sjukan (BSE) via vattnet i marken.

Samtidigt varnade det brittiska livsmedelsverket Food Standards Agency för att mjölk från kor som betar nära de platser där djurkroppar bränts kan innehålla livsfarliga dioxiner - gifter som anses kunna orsaka cancer, en rad andra sjukdomar och fosterskador.

Forskarna i den rådgivande kommittén SEAC - om BSE och besläktade hjärnsjukdomar - sade att omkring 10 000 nötkreatur äldre än fem år (alltså födda innan de hårda insatserna mot galna ko-sjukan började) kan ha slaktats och grävts ned. Rent statistiskt kan det betyda att ett 40-tal kadaver kanske var BSE-smittade.

Äldre än fem år

I ett uttalande sade SEAC att "gruppen är enig med Miljöbyrån om att de platser där boskap äldre än fem år kan ha grävts ned behöver undersökas från fall till fall". Minst 55 sådana platser finns, enligt kommittén.

"Det kan finnas platser med smitta där omedelbara åtgärder behövs, till exempel att gräva upp kadavren, dra in privata vattentillstånd eller förhindra smittspridning", förklarade SEAC.

Fredagens varning från Food Standards Agency om råmjölk var det senaste bakslaget för Storbritanniens jordbruksdepartement och dess hantering av mul- och klövsjukekrisen.

"Det kan finnas en något högre, om än mycket liten, tilläggsrisk för människor som bara intar helmjölksprodukter från djur på ett avstånd mindre än två kilometer från kadaverbålen", förklarade verket.

Mjölkkonsumtion

"Att fortsätta konsumera påverkad mjölk och produkter därav under en kortare period tills testresultat föreligger skulle, som värst, kunna medföra en mycket liten ökad hälsorisk", hette det i uttalandet. Den mjölk som säljs i livsmedelsaffärer och från mejerier medför dock ingen förhöjd risk, tillades det.

Verket sade att det fortfarande kontrollerar resultaten av proverna på mjölk och andra mejeriprodukter och även på marken och gräset nära bränningsplatserna. Bålen med brinnande husdjur har blivit en vanlig syn runtom i Storbritannien sedan mul- och klövsjukan började spridas i slutet av februari.

Över tre miljoner djur har slaktats i kampen mot sjukdomen, som konstaterats på mer än 1 600 brittiska gårdar. Myndigheterna har dock dragit ned på kadaverbränningarna sedan tv-bilderna av sådana har fått många turister att tveka att besöka Storbritannien.

TT-Reuters