Berta, 77, fick ligga fem dygn med benbrott

Läkaren ville inte skicka henne till röntgen

NYHETER

Berta Olsson, 77, fick ligga fem dygn på ett sjukhem i Uppsala med brutet lårben innan hon skickades till röntgen.

- Det är fruktansvärt att mormor behandlats så illa, säger dotterdottern Maria Lindström-Tähtinen.

Foto: RUNO SAMUELSSON
Berta Olssons anhöriga är mycket kritiska till Kronparkens sjukhem i Uppsala efter det inträffade. Bertas dotter Eva-Marie Lindström hälsar på sin mamma på sjukhuset.

Berta Olsson togs in på Kronparkens sjukhem i Uppsala i början på maj för att få rehabilitering för svår värk i ryggen sen hon ansetts färdigbehandlad på Samariterhemmet i Uppsala.

Hon fick starka värktabletter mot smärtan och behövde mycket hjälp med träning och den personliga hygienen.

När hon skulle borsta tänderna en fredag förmiddag för knappt två veckor tappade hon balansen, ramlade och slog högersidan i golvet.

Läkaren på rehabiliteringsavdelningen undersökte henne och pratade med henne flera gånger men hittade inget fel.

"Sånt här ska inte få hända"

Berta Olsson fick allt ondare i högerbenet och kunde inte stå på det.

Men först fem dygn efter fallet skickades hon i ambulans till Akademiska sjukhuset för att röntga benet och då upptäcktes det att lårbenet var brutet.

Hon opererades på en gång och ligger nu kvar på sjukhuset för eftervård.

- Sånt här ska inte få hända, det är så fruktansvärt att mormor behandlats så illa, säger Maria Lindström-Tähtinen.

- Hon fick ju stora blåmärken både i huvudet och på flera ställen på kroppen.

De anhöriga är också mycket kritiska till att Berta Olsson placerades i ett rum utan fungerande larm. I stället fick hon en metallkanna och en sked på nattduksbordet.

- De sa till henne att hon skulle slå på kannan med skeden om hon ville något, berättar Maria Lindström-Tähtinen.

Händelsen har anmälts

Ove Henriksson, som är avdelningschef på rehabiliteringsavdelningen på sjukhemmet i Uppsala, medger att misstag begåtts.

- Med facit i hand borde vi ha skickat henne på röntgen på en gång, men det är läkaren som gör bedömningen och beslutar vad som ska göras.

- Vi tycker det är mycket olustigt att vi misslyckats denna gång, för man vill ju skapa en trygg vård för de gamla, säger han.

Rutinerna för när en patient som ramlat ska skickas till röntgen tänker han ta upp och diskutera med vårdpersonalen och läkaren.

- Det är bättre att skicka en patient en gång för mycket.

De anhöriga har anmält händelsen till patientombudsmannen på landstinget i Uppsala län och hoppas att anmälan går vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Den ansvarige läkaren har inte gått att nå för en kommentar.

Runo Samuelson