Föd barn efter 30 – lev längre

– dessutom blir barnen tryggare, enligt nya danska rön

NYHETER

Föd barn i mogen ålder och lev längre.

Dessutom blir barnen tryggare än barn till yngre mammor.

Det visar ny, dansk forskning.

Foto: LENNART JONASSON
- När jag var ung fick vi veta att det var farligt att få barn efter 35, säger författaren och barnexperten Anna Wahlgren. Barnen skulle bli mongoloida, få syrebrist och mamman skulle bli utmattad. Anna Wahlgren med dottern Maja på bilden från 1996.

I många fall brukar problem och komplikationer med att få barn i högre åldrar framhävas. Förstföderskor över 35 erbjuds att ta ett fostervattensprov för att utesluta kromosomfel.

Nu kommer dock nya hoppingivande rön från Danmark som tvärtom visar på fördelar med ett barnafödande efter 30, skriver Norska Dagbladet.

Forskning vid institutet för samhällsmedicin på universitet i Tromsö visar att äldre mödrar får tryggare barn.

”Äldre mammor lever längre”

Men inte nog med det, äldre mammor lever också ett längre liv.

- Det finns ingen anledning att skippa utbildning och karriär för att prioritera barnafödslar. Kvinnor som får barn i sista halvan av 30-årsåldern lever faktiskt längre än de som får småbarn tidigt, säger stipendiaten Merthe Kumle, en av forskarna bakom rapporten till Norska Dagbladet.

- När jag var ung fick vi veta att det var farligt att få barn efter 35. Barnen skulle bli mongoloida, få syrebrist och mamman skulle bli utmattad, säger författaren och barnexperten Anna Wahlgren som fick sitt sista barn vid 36.

Data från 500 000 kvinnor

Merthe Kumle har analyserat och sammanställt data från 500 000 norska kvinnor som enligt folkbokföringen 1970 hade barn. Forskningsrapporten visar att kvinnor som föder sent i livet lever längst.

Det visade sig att kvinnor som fick sista barnet efter att ha fyllt 35 levde längre än de som avslutade barnafödandet vid 25 års ålder. Allra bäst utsikter att leva länge har trebarnsmammorna.

– Hur mycket längre de lever vet vi inte men det handlar om flera år, säger Merthe Kumle.

”Har något att leva för”

- Jag tror att det är så enkelt att den som har något att leva för lever längre. Se på männen som skapar en ny familj och får barn i 50-årsåldern, de lever upp och blir ofta jättegamla, säger Anna Wahlgren.

Dion Sommer som är lektor vid universitetet i Århus har i en bok beskrivit fördelarna med att få barn efter 30.

Han skulle vilja begrava myten om att äldre föräldrar sliter mer ont med sina barn. I sin bok, som bygger på en större undersökning om danska barns uppväxtår konstaterar han detta. Undersökningen är baserad på intervjuer med ett representativt urval av 6000 förstföderskor som födde 1995.

Första intervjun publicerades när barnen var fem månader. Vissa slutsatser kunde dras av undersökningen som stödjer Kumles rapport. Här är några av slutsatserna:

Förstföderskor mellan 23 och 28 har större problem med irriterade och oroliga barn än de mellan 30 och 40 år.

Yngre mödrar har svårare att trösta sina barn.

Barn till äldre mödrar är tryggare och trivs bättre.

- Drivkraften bakom forskningen var en irritation över alla förståsigpåare som var bekymrade över att genomsnittsåldern bland förstföderskor ökar. Och jag fick rätt. De äldre föräldrarna klarar övergången till att bli föräldrar bättre än yngre par, säger Dion Sommer.

– Jag kan inte se att en viss ålder gör en förälder bättre eller sämre. Det är i högsta grad individuellt och något som mer är ett tecken i tiden, säger Anna Wahlgren.

Det är aldrig för sent...

Det är aldrig för sent.

En 56-årig kvinna i Storbritannien nedkom i dagarna med ett välskapt par tvillingar, en av varje sort.

Därmed blir hon den äldsta kvinnan i England som fött barn.

Annika Sohlander