Förbud mot inkomst på kapital upprivet

Partiledningen i krismöte – nytt beslut efter 12 timmar

NYHETER

LULEÅ

Miljöpartiets kongress präglades av förvirring på lördagen.

Först fattades ett beslut om att inkomster på pengar, aktier och obligationer inte bör förekomma i det framtida gröna samhället. När det gick upp för ombuden vad beslutet egentligen innebar revs det upp.

Med knapp majoritet sade kongressen ja till en motion med dessa krav från en av partiets välkända fundamentalister, Lazlo Gönczi.

I beslutet slogs också fast att: Naturen kan inte ägas, däremot kan grupper eller individer anförtros dispositionsrätten. Brukaren ska bara få inkomster för sitt uppehälle. Resten tillfaller omgivande allmänheten.

- Det här kan vi väl inte sagt ja till. Det måste vara ett misstag, var förra språkröret Marianne Samuelssons omedelbara reaktion.

Svarslöst språkrör

Nuvarande språkröret Matz Hammarström hade samtidigt påfallande problem med att försvara beslutet.

- Det är en kritik av övervinster och att tjäna pengar på pengar. Det en form av långsiktig vision som uttrycks, sade han.

Men på frågan vad det är för fel att tjäna på aktier i dagens samhälle blev han svarslös.

Under hela lördagen diskuterades beslutet man och man emellan. Partiledningen satt i krismöte. Oron var stor över beslutets konsekvenser. Efter middagsuppehållet begärde flera ledamöter ordningsfråga och krävde en ny omröstning med motiveringen att ombuden inte varit klara över vilket beslut som de fattat.

Lundgren kritiserade

Under tiden kablade medierna ut nyheten och moderatledaren Bo Lundgren hann kräva att regeringen omedelbart skulle säga upp allt samarbete med miljöpartiet som han kallade regeringsodugliga. Statsminister Göran Persson själv valde att inte kommentera beslutet förrän det stod klart vad det innebar.

Med röstsiffrorna 57 mot 50 beslutade kongressen nästan tolv timmar senare att riva upp beslutet om att inkomster av ägande av pengar, aktier och obligationer inte får förekomma i ett grönt samhälle. En ny omröstning senare på kvällen ändrade beslutet med röstsiffrorna 95 mot 26. Tio ombud avstod. Därmed var det tidigare beslutet upphävt.

- Det var fest i går och folk var lite trötta i morse. Alla skäms nu alldeles förfärligt, sade Helen Uliczka som förklaring på vad som hänt.

Indiansk filosofi

Laszlo Gönczi talade emot och kunde inte förstå vad som vara så märkvärdigt med beslutet, som bygger på indiansk filosofi. Andra ombud misstänkte att det var mediernas rapportering som lett till att så många fått kalla fötter.

Ilse-Marie Salmonsson, som var motståndare till beslutet, varnade ändå för konsekvenserna att riva upp beslut. Det kan finnas många beslut som ombuden kan vilja riva upp.

- Jag har en lång lista, sade hon.

Hammarström nöjd

- Omröstningsresultatet visar att det var något som inte gick rätt till i morse, säger språkröret Matz Hammarström efter det nya beslutet.

Han medger att han haft problem att försvara det tidigare beslutet och tycker att det känns lättare nu.

- Det fanns en positivare grundtanke om att vi inte äger jorden men det gick för långt i sina krav på konkreta åtgärder, säger han.

Laszlo Gönczi däremot var besviken.

- Det visar vilken makt medierna har, säger han.

- Jag trodde att miljöpartiets ideologi och visioner var så starka att de skulle stå emot massmediestormen.

TT