Här blir det kris i vården i sommar

Akut personalbrist i Stockholm och Värmland

Foto: ØYVIND LUND
VÅRD- KISAR MOT VÅRD- KRISEN Sjukskötarna Sven-Åke Bood, Joel Nilsson och Thomas Andersson på Centralskjukhuset i Karlstad behöver fler kolleger i sommar. Värmland är ett av de landsting som drabbas värst av personalbrist i sommar.
NYHETER

Akta dig för att tillbringa sommaren i Värmland och Stockholm.

Om du blir sjuk får du sannolikt vänta mycket länge på hjälp.

På Gotland kan du däremot räkna med snabb hjälp.

Foto: GUNNAR LAUBERG / HEMLIN FOTO
INGEN BRIST Kerstin Klang, Annette Larsson, Carina Hägglund och Siv Roos har gott om arbetskamrater i vården på Gotland i sommar.

Vårdförbundet har i en stor enkät undersökt hur personalläget ser ut inför sommaren. På flera sjukhus kan det bli riktigt kritiskt.

I Stockholm och Värmland råder det akut brist på vikarier.

- Patienterna ska inte behöva komma i kläm. Jag tror att vi ska klara oss i sommar. Vi håller på med en omorganisation och den tror jag påverkar vår möjlighet att få vikarier. Om personalen inte mår riktigt bra blir det dålig marknadsföring, säger June Glomsaker, personalchef vid sjukvården i Värmlands landsting.

Man försöker med det mesta för att lösa personalsituationen. Antalet vårdplatser minskas, avdelningar stängs och personalen uppmanas att skjuta på semestern.

Gotland lockar med billig bostad

Nästan lika allvarligt som i Stockholm och Värmland är det i Västerbotten, Gävleborg och Skåne.

På Gotland kan sjuka fastboende och turister känna sig säkra. Ledningen har redan löst vikariefrågan.

- Vi brukar skriva kontrakt med vikarierna tidigt. För i år påbörjades arbetet redan i november.

- Sedan har vi förstås en stor fördel i att Gotland är populärt att komma till på sommaren, säger personalchef Barbro Hejdström Nilsson.

Gotland lockar dessutom med subventionerad hyra med 100 kronor dygnet, gratis resa och en något högre lön än andra regioner.

- Vi har nog faktiskt större problem under vintern. Till skillnad från många andra försöker vi förmå personalen att ta ut semester under sommaren, säger Barbro Hejdström Nilsson.

Värre i sommar än förra året

Vårdförbundet har efter enkäten kommit fram till att situationen inte är bättre i år trots tidigare års problem. Snarare tvärtom.

De flesta som svarat på enkäten är kritiska till hur arbetsgivaren agerat för att lösa problemen.

"De har ur vårt perspektiv inte blivit bättre, utan sämre. Och de har knappt något nytänkande när det gäller att hitta lösningar på ett återkommande problem", skriver till exempel avdelningen i Stockholm.

Norrbottensavdelningen konstaterar att situationen på många håll är mycket bräcklig och faller totalt om det skulle bli många sjukskrivningar.

Fredrik Engström