Djup klyfta mellan mp-ledning och ombud

Kongressen satte gröna visioner före makten

NYHETER

LULEÅ

Realisterna och de samarbetsvilliga hade svårt att göra sin stämma hörd vid miljöpartiets kongress i Luleå.

I stället var det de unga och fundamentalisterna som noterade segrar. Visioner sattes före makten.

- Det har varit en klar reaktion mot att partiet blivit för profillöst genom samarbetet med socialdemokraterna, sammanfattar partiets grundare Per Gahrton för TT. Ledningen har varit för het på gröten.

Något beslut om själva samarbetet blev det inte. Kongressen hann aldrig ta upp kraven på att det ska avslutas.

Den inledde dock med att säga ett kraftfullt nej till att inriktningen ska vara att ta plats i en regering efter valet. Därmed avslöjades en djup klyfta mellan ombuden och ledningen som förhandlar med socialdemokraterna. Särskilt språkröret Matz Hammarström hade bundit sig hårt för regeringslinjen.

Det är allvarligt att ledningen går i otakt och har dålig koll på läget i partiet, säger Gahrton. Partiets profil Birger Schlaug, som känt stämningarna bättre och varit emot, dök inte ens upp på kongressen.

Hipp som happ

Senare följde fadäsen - att först rösta igenom att det inte ska gå att tjäna pengar på pengar, aktier och obligationer och sedan riva upp beslutet inom tolv timmar.

Fundamentalisterna hade fått ombudens stöd tidigt på morgonen efter kongressfesten. Språkröret Matz Hammarström hade påfallande svårt att försvara det och var mycket nöjd när det revs upp.

Men skadan var redan skedd. Intrycket blev att det är rörigt och lite hipp som happ, medger Gahrton.

Han räknar med att det blir en annan omprövning i partistyrelsen framöver.

Inte bara samarbetet utan också de dåliga opinionssiffrorna har skapat oro i leden.

- Självklart är det så, säger riksdagsledamot Ewa Larsson.

Hon anser att budskapet till riksdagsgruppen i Stockholm är:

- Glöm inte visionerna. Håll målen tydligare. Det finns en skillnad mellan en röd och en grön väg.

EU-motståndet starkt

I fråga om EU skärpte kongressen politiken ytterligare ett snäpp. Partistyrelsens förslag att driva kravet nej till EMU ökades på så det blev nej till EU och EMU. Dessutom stöddes kravet från Grön Ungdom att EU på lång sikt ska upplösas för att ge plats för ett ökat folkstyre och verkligt internationellt samarbete. Bara ett fåtal ombud ville slopa utträdeskravet.

Ungdomsförbundet fick också ja till sänkt valbarhetsålder till 16 år och ett eget kapitel för djurens rättigheter.

Kongressen slog fast kravet på grundtrygghet, som försvårat samarbetet med regeringen. Den ville också att föräldrar som stannar hemma under barnets första tre år ska få ekonomiskt stöd. De som arbetar ska ha rätt till sex timmars arbetsdag med full lön.

Ewa Larsson ser det beslutet som en ny möjlighet att få igång förhandlingar med regeringen om kortare arbetstid.

Mp-kongressens beslut

Lillemor Idling/TT